Centrul EUROPE DIRECT București (mai 2021 – decembrie 2025)

Misiunea Centrului EUROPE DIRECT București, găzduit de Institutul European din România, este aceea de a oferi un spațiu de informare și comunicare care să permită accesul facil la informația europeană privind instituțiile, politicile și prioritățile Uniunii Europene, drepturile și responsabilitățile cetățenilor europeni.

Obiective-cadru:

 • informarea și implicarea cetățenilor din regiunea București-Ilfov într-un dialog proactiv și constant cu privire la UE și viitorul acesteia;
 • menținerea unei relații permanente cu mass-media și cu multiplicatorii de informație europeană de la nivel local;
 • informarea cu privire la subiectele sensibile referitoare la UE;
 • colaborarea cu instituțiile de învățământ din regiune și formarea cadrelor didactice și a tinerilor pe tematici europene;
 • consolidarea relației cu rețelele de informare și asistență ale Uniunii Europene

Obiective specifice pentru perioada ianuarie – decembrie 2023:

 • informarea și implicarea a cel puțin 200 cetățeni din regiunea București-Ilfov într-un dialog proactiv și constant cu privire la UE și la viitorul acesteia;
 • menținerea unei relații permanente cu cel puțin 5 organizații mass-media și cu cel puțin 700 multiplicatori de informație europeană, prin informarea și implicarea acestora în activitățile derulate;
 • informarea publicului larg cu privire la cel puțin 10 subiecte sensibile referitoare la UE;
 • colaborarea cu minimum 10 instituții de învățământ din regiune și formarea a cel puțin 50 cadre didactice și a 100 tineri pe tematici europene;
 • consolidarea relației cu cel puțin 8 rețele de informare și asistență ale Uniunii Europene prezente în regiune.

Activități planificate în perioada ianuarie – decembrie 2023:

 • servicii de informare furnizate atât vizitatorilor Centrului, cât și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
 • managementul și actualizarea website-ului ED București, precum și a canalelor de comunicare socială (Facebook, Twitter, YouTube);
 • colaborarea cu autori de bloguri și/sau vloguri și cu alți lideri de opinie care își desfășoară activitatea în regiunea București-Ilfov sau la nivel național;
 • seminarii de informare europeană organizate în instituții de învățământ din regiunea București-Ilfov;
 • furnizarea de materiale didactice instituțiilor de învățământ din regiunea București-Ilfov;
 • dialoguri interactive cu cetățenii din regiunea București-Ilfov;
 • reprezentații de teatru social în cadrul Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” (tematică: alegerile pentru Parlamentul European din 2024);
 • evenimente în format world café și bibliotecă vie, corelate cu prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene;
 • sesiune transfrontalieră de simulare a procesului decizional în cadrul Parlamentului European;
 • sesiune de formare a cadrelor didactice pe tematici europene (ex.: Pactul Verde European);
 • școală de vară axată pe metoda facilitării grafice;
 • schimburi de experiență și bune practici cu alte Centre EUROPE DIRECT din Uniunea Europeană.

Buget proiectului pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 este de 43.900 euro, din care 30.400 euro reprezintă contribuția Comisiei Europene și 13.500 euro reprezintă contribuția Institutului European din România.

Finanțator: Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare, Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Echipa de proiect:

 • Echipa Centrului Europe Direct (ED) București va fi compusă dintr-un coordonator cu normă de 100% și o echipă formată din angajați ai IER, experți din cadrul mai multor servicii și compartimente de specialitate.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi: http://europedirectbucuresti.ier.ro

Sari la conținut