Centrul de Informare Europe Direct București (ianuarie 2018 – aprilie 2021)

Misiunea Centrului de Informare Europe Direct București găzduit de Institutul European din România este aceea de a oferi un spațiu de informare și comunicare care să permită accesul facil la informația europeană privind instituțiile, politicile și prioritățile Uniunii Europene, drepturile și responsabilitățile cetățenilor europeni.

Obiective-cadru:

 • sporirea gradului de informare a comunității din regiunea București – Ilfov cu privire la elementele de bază ale UE și politicile de interes pentru public, în special pentru cetățenii care au nevoie de informații generale;
 • stimularea dezbaterilor pe teme europene și construirea unui mediu constant de comunicare, în special în rândul tinerilor și al diferitelor categorii de populație defavorizate, prin organizarea unor evenimente preponderent non-formale de conștientizare a drepturilor și a responsabilităților acestora și prin diverse alte instrumente de comunicare;
 • creșterea impactului și a vizibilității acțiunilor de informare și comunicare  ale Reprezentanței Comisiei Europene și Biroului de Legătură al Parlamentului European în România;
 • consolidarea reţelelor de informare, în particular a relaţiilor de parteneriat cu centrele din reţeaua Europe Direct, atât din România, cât şi din alte state membre ale UE, prin organizarea de acţiuni comune şi diseminarea unor informaţii relevante legate de activitatea Centrului.

Obiective specifice pentru perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021:

 • Creșterea nivelului de informare corectă și coerentă a cetățenilor din intervalul de vârstă 18 – 39 de ani, pe teme europene pentru minimum 300 de beneficiari din regiunea București – Ilfov prin facilitarea accesului la serviciile CIED București cu ajutorul site-ului, mijloacelor de comunicare socială, serviciilor de telefonie, al vizitelor la Centru etc.;
 • Facilitarea participării la evenimente și a schimburilor de idei pentru cel puțin 500 beneficiari din intervalul de vârstă 18-39 de ani (inclusiv tinerii NEET și cei defavorizați), pe parcursul perioadei ianuarie 2020 – aprilie 2021 și implicarea lor în activități care promovează cetățenia activă cu accent pe prioritățile Comisiei Europene;
 • Îmbunătățirea colaborării dintre Centrele Europe Direct din cel puțin două regiuni din România și cel puțin una din străinătate (ex. Bulgaria) și cu rețelele de informare ale Uniunii Europene prin organizarea în parteneriat a minimum 3 evenimente cu cel puțin 60 beneficiari în anul 2020.

Activități planificate în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021:

 • servicii de informare furnizate atât vizitatorilor Centrului, cât și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
 • managementul și actualizarea website-ului CIED București, precum și a canalelor de comunicare socială (Facebook, Twitter, YouTube);
 • elaborarea de materiale și broșuri informative pe tematică europeană;
 • seminarii de informare europeană organizate în instituții de învățământ din regiunea București-Ilfov;
 • reprezentații de teatru forum în cadrul Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” (tematică: cetățenia și democrația europeană);
 • evenimente în format world café, corelate cu prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene;
 • sesiuni transfrontaliere de simulare a procesului decizional în cadrul Uniunii Europene (organizate cu alte Centre Europe Direct din Uniunea Europeană);
 • schimburi de experiență și bune practici cu alte Centre Europe Direct din Uniunea Europeană.

Buget proiectului pentru perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021 este de 73.645 euro, din care 32.375 euro reprezintă contribuția Comisiei Europene și 41.270 euro reprezintă contribuția Institutului European din România.

Finanțator: Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare, Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Echipa de proiect:

 • Loredana Licuța, Coordonator Proiect;
 • Liliana Comănescu, Expert, Serviciul Comunicare;
 • Georgiana Chivescu, Expert, Serviciul Comunicare;
 • Florentina Costache, Șef Serviciu, Serviciul Comunicare;
 • Bogdan Mureșan, Expert, Serviciul Studii Europene;
 • Costin Dobrescu, Expert, Serviciul Economic;
 • R. B, Consilier Juridic, Serviciul Resurse Umane și Juridic;
 • Bogdan Stăvărache, Expert, Compartiment Achiziţii și Logistică.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi: http://europedirectbucuresti.ier.ro

Sari la conținut