Anunț achiziție publică software contabilitate

Institutul European din Romania, autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze:

 • un program de contabilitate și gestiune bugetară pentru un număr de 6 utilizatori conectați simultan;
 • servicii de instalare;
 • importul datelor din programul SAGA B;
 • servicii de mentenanță.

Programul trebuie să conțină următoarele module obligatorii: Furnizori, Clienți, Debitori, Creditori, Mijloace fixe (Intrări, Transfer, Ieșiri, Amortizare și Reevaluare), Stocuri (Intrări, Transfer, Consum, Situații), Gestiuni, Salarizare, ALOP, Buget (cu menținerea istoricului privind modificările și rectificările bugetare), Casa, Banca, OPFV, Deconturi, Rapoarte Forexebug, Achiziții publice.

Rapoarte obligatorii:

 • registrele contabile: Registrul jurnal, Registrul Inventar și Cartea mare (Șah)
 • balanțe analitice: clienți; furnizori; stocuri; mijloace fixe; balanța pe fiecare proiect derulat în parte
 • situații/rapoarte periodice:
 • contul de execuție bugetară (venituri, cheltuieli: Anexele 5, 6 și 7);
 • rapoartele obligatorii în aplicația FOREXEBUG;
 • situația angajamentelor bugetare și legale pe o perioadă;
 • situația angajamentelor bugetare/legale pe un alineat sau anumite alienate pe o anumită perioadă;
 • situația ordonanțărilor de plată pe o perioadă;
 • monitorizarea cheltuielilor de personal/capital;
 • statele de plată (salariați, colaboratori); adeverințe de venit (salariați, colaboratori);
 • situația mijloacelor fixe și obiectelor de inventar pe fiecare salariat în parte și pe o perioadă de gestiune;
 • Registrul de casă;
 • documentele obligatorii cf. OMFP 2634/2015:
 • pentru mijloace fixe: fișa mijlocului fix; registrul numerelor de inventar, bon de mișcare a mijlocului fix în folosință, PV de recepție a MF, Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale
 • pentru stocuri: fișa de magazie; Fișa de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, NRCD, BC, BT etc.
 • fișa pe un client (furnizor)/perioadă/scadență
 • dispoziții de plată/încasare, chitanțe – pentru casierie
 • declarații ANAF cf. legislației în vigoare la data raportării (actualizate la zi): D112, D100, D205

Vă rugăm să ne transmiteți la adresa de e-mail (bogdan.stavarache@ier.gov.ro) oferta dumneavoastră, însoțită de:

 • copie cod CAEN;
 • documente din care să reiasă:
  • nr. de acționari;
  • starea societății;
  • experiența în domeniu a firmei [(numărul de clienți – instituții publice la care ați implementat în ultimii 5 ani proiecte/aplicații similare (denumire client, date de contact)];
 1. Oferta tehnică să includă:
  • soluția tehnică oferită (platformă online sau aplicație instalată în rețeaua locală client-server, etc);
  • cerințele de sistem hardware și software pentru rularea corectă a aplicației (dacă necesită server separat + configurația minimală hardware și software a acestui server, configurația stațiilor de lucru pe care se vor instala utilizatorii, alte programe necesare funcționării corecte a aplicației);
  • detalierea modulelor oferite în cadrul aplicației;
  • detalierea rapoartelor și situațiilor analitice și sintetice obligatorii generate de aplicație, conform legislației în vigoare;
  • informații despre drepturile de acces ale utilizatorilor la anumite module/informații și monitorizarea interacțiunii utilizatorilor;
  • posibilitatea de a customiza anumite rapoarte sau documente conform cerințelor interne ale IER;
  • siguranța datelor: obligativitatea prezenței funcționalităților de back-up și restore la datele din aplicație;
  • alte funcționalități;
 2. Garanția să acopere cerințe funcționale și nefuncționale pentru minim 6 luni, iar defectele identificate ulterior instalării programului să fie remediate pe cheltuiala furnizorului.
 3. Mentenanța să fie asigurată 12 luni de la data achiziționării programului. Aceasta trebuie să includă cel puțin următoarele: suport tehnic tip help-desk și intervenții la solicitări pentru remedierea disfuncționalităților apărute, actualizări ale aplicațiilor conform modificărilor legislative, cu precizarea timpilor de intervenție etc;
 4. Oferta financiară să includă prețul total, cu TVA, detaliat pentru:
  1. programul de contabilitate și gestiune bugetară (licențe) pentru un număr de 6 utilizatori conectați simultan;
  2. costul instalării și migrării datelor din SAGA B;
  3. costul instruirii celor 6 utilizatori;
  4. costul lunar al serviciilor de mentenanță;

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț.

Data limită pentru transmiterea ofertelor dumneavoastră este 25.04.2019, ora 16:30.

Sari la conținut