Protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO

Obiective generale 
Delimitarea conceptuală a drepturilor omului, principiile și principalele documente utilizate în domeniu;
Înțelegerea și utilizarea adecvată a terminologiei specifice utilizate în domeniul protecției drepturilor omului;
Studiul unor concluzii generate din jurisprudență.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Juriști și personal de specialitate din instituții publice;
Alți angajați din administrația publică;
Persoanele interesate nu numai de aprofundarea acestei problematici, dar si de aplicarea efectivă a acestor drepturi la nivel național, european și internațional.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut