Prevenirea și combaterea corupției

Obiective generale 
Dobândirea de competențe pentru cunoașterea și înțelegerea cadrului conceptual, legal și instituțional în domeniul promovării integrității și combaterii corupției în organizații.
Dobândirea de către cursanți a competențelor specifice legate de cunoașterea și aplicarea în organizațiile din care fac parte a instrumentelor și politicilor de promovare a eticii și prevenire a corupției.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Juriști și personalul de specialitate din instituții publice (ministere, agenții guvernamentale și din instituțiile autorităților publice locale) și/sau private, care prin natura activităților profesionale pe care le desfășoară trebuie să fie informați în legătură cu noțiunile de specialitate privind etica și prevenirea corupției.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut