Introducere în afaceri europene

Obiectivele cursului

Cursul are ca obiectiv dobândirea de către participanți a unor cunoștințe de bază legate de Uniunea Europeană și de apartenență a României la aceasta. La sfârșitul cursului, participanții vor deține cunoștințe esențiale cu privire la valorile și dezvoltarea UE, la arhitectura instituțional-decizională a Uniunii și la locul României în cadrul UE, precum și la provocările cu care se confruntă Uniunea astăzi.

Cui se adresează

Programul se adresează în special angajaților din administrația publică (centrală și locală) cu responsabilitați în domeniul afacerilor europene, dar și altor categorii socio-profesionale care doresc sa dobândească o pregătire generală și o privire de ansamblu actualizată asupra problematicilor europene.

Diploma de absolvire

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut