Formarea de competențe pentru traducere și revizie

Obiective generale 
Cunoașterea principalelor etape şi standarde de calitate privind traducerea, revizia juridică și cercetarea terminologică;
Înțelegerea aspectelor urmărite în activitatea de revizie și traducere de texte;
Dobândirea unor noțiuni elementare privind terminologia specifică dreptului Uniunii Europene.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Tuturor persoanelor interesate de traducerea de texte de specialitate complexe, angajați ai administraţiei publice, dar şi din mediul universitar şi privat.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut