Expert informații pentru afaceri (curs autorizat ANC)

Obiective generale 
Sprijinirea deciziei de afaceri cu produse informative dedicate;
Sprijinirea operațiunilor de afaceri în desfășurare cu informații curente;
Protejarea patrimoniului informațional al unei entități de acțiunile concurenților sau unor entități ostile.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Angajaților din administrația publică;
Mediului de afaceri.

Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.

Notă: Toate cursurile ANC se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut