Avertizarea de integritate în instituțiile publice

Obiectivele cursului

Înțelegerea corectă a conceptelor și limbajului tehnic privind avertizarea de integritate;

Înțelegerea modului în care poate fi construit un sistem eficient de avertizare de integritate (la nivel organizațional) și a beneficiilor pentru o instituție publică;

Înțelegerea diferențelor dintre Legea 571/2004 și alte cadre normative privind avertizarea de integritate (de exemplu, Directiva (EU) 2019/1937);

Dezvoltarea capacității de a elabora și implementa unui sistem intern de avertizare de integritate

Cui se adresează

Programul de formare se adresează acelor persoane care vor şi pot să facă o schimbare [în organizaţiile în care îşi desfăşoară activitatea], care au un interes stabil, de durată privind integritatea – nu doar instituţional sau profesional, ci şi personal. Aceștia pot fi:

– funcţionari sau angajați în instituţii publice din administraţia centrală sau locală;

– consilieri de etică din instituţii publice;

– personal care se ocupă de controlul intern (inclusiv SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial) şi/sau de planul de acţiune pentru implementarea SNA – Strategia Națională Anticorupţie.

Diploma de absolvire

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 80 % din durata programului de formare.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut