Obiective generale
Înțelegerea și definirea/descrierea principalelor teme și procese de la nivel european, politicile europene majore și direcțiile lor de acțiune, precum și legătura dintre acestea și politicile naționale ale statelor membre;
Recunoașterea influenței și efectul politicilor europene la nivel național și adaptarea acțiunilor în consecință;
Înțelegerea limbajului din cadrul Uniunii Europene (eurojargonul) și utilizarea adecvată a terminologiei specifice utilizate în domeniul problematicii europene.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Programul se adresează în special angajaților din administrația publică (centrală și locală) cu responsabilitați în domeniul afacerilor europene, dar și altor categorii socio-profesionale care doresc sa dobândească o pregătire generală și o privire de ansamblu actualizată asupra problematicilor europene.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.

Urmatoarea sesiune: -

Sari la conținut