Semnarea Protocolului de colaborare între IER, SSJ, CSDE şi SRDC

12 martie 2010 – Institutul European din România a organizat Lansarea Culegerii de jurisprudenţă  CEDO – cauze recente împotriva României, vol. I ocazionată de semnarea Protocolului de colaborare între IER, SSJ, CSDE şi SRDC în cadrul unor proiecte generate de procesul de integrare a României în structurile Uniunii Europene.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa domnului Andrei Popescu, Preşedinte Executiv, Societatea Română de Drept Comunitar, a domnului Andrei Săvescu, Preşedinte Executiv, Societatea de Ştiinţe Juridice, a domnului Emil Moroianu, Director, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, a domnului Daniel-Mihai Şandru – Centrul de Studii de Drept European, a doamnei Cristina Ben Ezra, Şef serviciu Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, şi a fost moderat de doamna Gabriela Drăgan, Director General, Institutul European din România.

Primul volum al Culegerii de jurisprudenţă CEDO – cauze recente împotriva României, tipărit în noiembrie 2009, cuprinde traducerea completă a 21 de hotărâri pronunţate împotriva României în perioada ianuarie – iulie 2009. Lucrarea se prezintă ca un instrument deosebit de util, datorită pertinenţei şi actualităţii deciziilor inserate, cu o largă adresabilitate, putând fi utilizat în activitatea zilnică de către practicienii dreptului – judecători, procurori, avocaţi etc. – dar şi de către teoreticieni, studenţi sau cei care studiază materia drepturilor omului.

Cu ocazia semnării Protocolului de colaborare între Institutul European din România, Societatea de Ştiinţe Juridice, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European şi Societatea Română de Drept Comunitar, au fost abordate următoarele teme: modul de derulare al unor proiecte comune de cercetare a modului de aplicare în dreptul românesc a prevederilor acquis-ului comunitar şi ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; sprijinirea activităţii de formare continuă; facilitarea accesului la legislaţia şi la jurisprudenţa traduse şi revizuite în limba română.

Sinteza evenimentului

Discurs Daniel-Mihai Şandru

ALBUM FOTO

Sari la conținut