Dialoguri@IER: #economie_europeană

Institutul European din România (IER) a organizat miercuri, 7 februarie 2024, între orele 10:30 – 12:00, în format online (Zoom), un eveniment în cadrul seriei  Dialoguri@IER, cu tema „Consolidarea unei economii europene reziliente la orizontul anului 2040. Integrarea României în lanțurile valorice europeneˮ.

În cadrul evenimentului deschis de Oana-Mihaela Mocanu, director general al IER, au avut intervenții Daniela Staicu, cadru didactic asociat dr., Academia de Studii Economice, Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine, coordonator studiu omonim SPOS 2023, Eugenia Gușilov, director fondator Romania Energy Center – ROEC, coautor studiu omonim SPOS 2023, Simona Moagăr-Poladian, director, Institutul de Economie Mondială, Academia Română, membru în Consiliul de Administrație al IER și Constantin Ciupagea, profesor dr., fost coordonator al Unității de Evaluare a Resurselor Terestre și a Lanțurilor de Aprovizionare, JRC – Comisia Europeană.

Moderarea evenimentului a fost asigurată de Mihaela-Adriana Pădureanu, expert în cadrul Compartimentului Studii (IER).

Evenimentul a fost înscris în seria Dialoguri@IER și a urmărit diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul studiului omonimcare a avut ca scop să analizeze și să prezinte starea generală a economiei europene, pornind de la impactul crizei sanitare generate de pandemia de COVID-19, cât și efectele agresiunii ruse asupra Ucrainei în contextul schimbării raporturilor de forțe din economia mondială ca urmare a  metatransformărilor din societate.

În cadrul dezbaterii au fost evidențiate următoarele aspecte:

  • Reziliența economică reprezintă capacitatea de a reduce la minimum eventualele vulnerabilități și presupune încurajarea unei creșteri economice robuste;
  • Traversăm o perioadă de meta-transformări. Raporturile economice se restabilesc pe falii geopolitice. Nu mai e vorba de o trecere de la un model economic la altul, ci de tranziții suprapuse, și este necesar să fie luate măsuri pentru atenuarea inechităților sociale;
  • Fragmentarea comerțului internațional a fost accentuată ca urmare a pandemiei de COVID-19, am intrat pe o pantă descendentă a globalizării;
  • În 2022, Statele Unite ale Americii au adoptat o nouă politică industrială – Inflation Reduction Act (IRA) – ce prevede atât creșterea bazei de producție pe teritoriul american (prin oferirea de stimulente fiscale și facilități), cât și încurajarea strategiilor de relocare a producției industriale în țări prietene sau țări aliate (friendshoring și allyshoring);
  • UE și-a actualizat strategia industrială în 2023, ca urmare a celor două crize majore (criza sanitară și cea energetică). UE a instituit și un mecanism de monitorizare a pieței unice pe 14 ecosisteme industriale;
  • Investițiile în cercetare și dezvoltare sunt esențiale pentru domeniile de specializare inteligentă. România are o Strategie națională pentru cercetare, inovare și specializare inteligentă (2022-2027), dar alocă doar 0,49% din PIB pentru cercetare, fapt ce o plasează pe ultimul loc în UE în această privință;
  • Pentru a se racorda mai bine la lanțurile valorice europene, România trebuie să-și stabilească direcțiile de dezvoltare în funcție de resursele și expertiza de care dispune și să le coreleze cu prioritățile europene, astfel încât să acceseze și fonduri europene.

Agendă

Sinteza evenimentului

Prezentare Studiu_1_Lanturi valorice (07.02.2024)

Album foto

Înregistrare video

Sari la conținut