Dezbatere: Reglementarea spațiului și viitorul politicii spațiale europene. Contribuții europene și românești (online)

Institutul European din România (IER) a organizat miercuri, 17 iulie 2024, între orele 11:00 – 12:30, în format online (Zoom), evenimentul cu tema „Reglementarea spațiului și viitorul politicii spațiale europene. Contribuții europene și româneștiˮ. Dezbaterea a fost înscrisă în seria Dialoguri@IER și a avut ca obiectiv informarea publicului larg cu privire la importanța și contribuția politicii spațiale a UE atât în domeniul economic, cât și cel al securității și apărării.

Evenimentul a fost deschis de Oana-Mihaela Mocanu, director general al IER. Invitații noștri la dialog au fost Sorin Ducaru, ambasador, fost director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene – SatCen, Alexandru Mironov, scriitor și jurnalist, membru în consiliul editorial de ştiinţă al revistei Știință și tehnică, fost ministru al Tineretului și Sportului, Tudor Mihăescu, doctor în istorie, muzeograf la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, câștigător al Sacknoff Prize for Space History și Mihaela-Adriana Pădureanu, expert în cadrul Compartimentului Studii (IER), care a asigurat și moderarea evenimentului.

Context: În ultimii ani, importanța strategică a spațiului a crescut, iar necesitatea unei abordări sistematice din partea Uniunii Europene în legătură cu acest subiect a devenit imperativă. Astfel, în luna martie 2022, prin aprobarea de către Consiliul UE a documentului intitulat: „O Busolă strategică pentru securitate și apărare – Pentru o Uniune Europeană care își protejează cetățenii, valorile și interesele și contribuie la pacea și securitatea internaționale”, spațiul este recunoscut ca domeniu de interes strategic. Un an mai târziu, a fost făcut un nou pas în vederea consolidării atenției acordate acestui domeniu: la 10 martie 2023, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat Parlamentului European și Consiliului Strategia spațială a Uniunii Europene pentru securitate și apărare. Prin aceasta este subliniată importanța spațiului pentru securitate și apărare. Strategia oferă o descriere a principalelor amenințări din spațiu și menționează măsuri de consolidare a rezilienței și a protecției sistemelor și serviciilor spațiale din UE. Însă pe lângă relevanța pentru sectoarele apărării și securității, spațiul are o contribuție semnificativă la creșterea competitivității Uniunii Europene, lucru recunoscut prin adoptarea de către Consiliul UE la 23 mai 2024 a concluziilor privind „Consolidarea competitivității Europei prin intermediul spațiului”.

Printre aspectele discutate în cadrul dialogului amintim:

  • Odată cu adoptarea Busolei Strategice, în 2022, Uniunea Europeană a identificat spațiul ca domeniu strategic pentru securitatea și apărarea Europei; documentul reprezintă o recunoaștere oficială a necesității de a proteja infrastructura spațială critică, inclusiv sateliții de comunicații, observație și navigație, împotriva amenințărilor potențiale;
  • Uniunea Europeană dispune de două centre principale care coordonează activitățile sale spațiale: Centrul Satelitar al UE (EU SatCen) și Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA);
  • Cu rol operațional, EU SatCen este responsabil pentru implementarea obiectivelor spațiale stabilite de UE; acesta oferă servicii de imagistică satelitară și geospațiale esențiale pentru monitorizarea și analizarea evenimentelor globale, susținând astfel politicile de securitate și apărare ale UE; activitățile EU SatCen sunt esențiale pentru supravegherea frontierelor, gestionarea crizelor și protecția infrastructurilor critice;
  • Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA) se concentrează pe aspectele de politică externă și dezvoltare economică legate de programul spațial al UE; aceasta gestionează și coordonează programele de navigație prin satelit, cum ar fi Galileo și EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), care oferă servicii critice pentru transport, comunicații și alte sectoare economice; EUSPA joacă un rol cheie în promovarea colaborării internaționale și în stimularea inovării în sectorul spațial european;
  • În 2023, Consiliul UE a aprobat concluziile primei Strategii spațiale a UE pentru securitate și apărare, un document comprehensiv care recunoaște spațiul ca un posibil domeniu de amenințare și confruntare, inclusiv militară; această strategie subliniază necesitatea dezvoltării capacităților de apărare spațială și a rezilienței infrastructurii spațiale împotriva atacurilor cibernetice și fizice;
  • Recunoașterea spațiului ca domeniu strategic reflectă conștientizarea crescândă a vulnerabilităților infrastructurii spațiale și a importanței acesteia pentru securitatea națională și internațională;
  • Se preconizează că în 2024 va fi adoptată Legea spațială europeană, un cadru legislativ inovator menit să reglementeze utilizarea spațiului de către statele membre ale UE; această lege va aborda o gamă largă de aspecte, de la reglementările privind lansarea și operarea sateliților, la gestionarea deșeurilor spațiale și securitatea cibernetică a infrastructurii spațiale; adoptarea legii va marca un pas important pentru UE în consolidarea capacităților sale spațiale și în promovarea unei utilizări durabile și sigure a spațiului.

AGENDA

Sinteza evenimentului

Album foto

Înregistrare video

 

Sari la conținut