Dezbatere EUROFOUND: „Salariul minim și dinamica raporturilor de muncă”

La data de 31 ianuarie 2022, Institutul European din România (IER), în parteneriat cu Euractiv Network, a organizat dezbaterea „Salariul minim și dinamica raporturilor de muncă”  (format online – Zoom), eveniment înscris în cadrul proiectului Reţea de corespondenţi EUROFOUND: România, finanțat de Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă (EUROFOUND), proiect implementat în perioada 1 martie 2018-28 februarie 2022 de un consorțiu format din IER și S.C. Euractiv Network S.R.L.

În cadrul dezbaterii au fost prezentate următoarele idei:

 • Salariul minim este un instrument foarte important în stabilirea politicilor salariale și, în același timp, de aliniere la ceea ce înseamnă politica europeană în domeniu;
 • La nivel european, salariul minim este un subiect larg dezbătut, ceea ce impune stabilirea unei formule obiective care să fie implementată cât mai curând;
 • Pentru găsirea celei mai eficiente soluții în ceea ce privește salariul minim, este necesar un dialog permanent între partenerii sociali și autorități, în care să fie dezbătute atât componentele sociale, cât și cele umane, și aici sunt incluse nivelul de trai, modul în care se fac compensările, veniturile la nivel de familie;
 • Conform raportului Eurofound, salariul minim legal a fost majorat aproape în toate țările europene, excepție făcând Letonia, care a ales să le „înghețe” pe 2021 și 2022;
 • Salariul minim din România rămâne inferior ca nivel față de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, prin urmare, la nivel național, persoanele care trăiesc pe baza salariului minim (inclusiv compensațiile/ajutoarele de care beneficiază aceste persoane) se află la limita sărăciei;
 • Prin intermediul reformei propuse prin PNRR, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va încerca să găsească cele mai bune variante pentru o formulă care să asigure tuturor celor ce muncesc în România posibilitatea de a avea un trai decent;
 • Creșterea salariului minim nu este lipsită de provocări; în situația în care salariatul refuză oferta, angajatorul nu își poate îndeplini obligația de majorare; de aceea, trebuie identificate modalități de a gestiona aceste cazuri;
 • Reglementarea salariului minim este imperios necesară, cu atât mai mult cu cât, în ultimii 10 ani, a crescut numărul salariaților care beneficiază de salariul minim;
 • În prezent, cadrul legislativ nu permite sancționarea fraudelor fiscale, de aceea cercetăriile/studiile în domeniul raporturilor de muncă sunt foarte importante și necesare;
 • Creșterea nivelului salariului minim trebuie corelată și cu perspectiva susținerii mediului economic; pentru a evita decalajele care ar putea să apară, este necesară realizarea de analize prealabile a efectelor pe care le poate produce creșterea salariului minim;
 • Creșterea salariului minim impactează diferențiat anumite sectoare de activitate, iar în acest caz este necesar acel dialog permanent între partenerii sociali și Guvern pentru a găsi cele mai optime soluții;
 • Dezvoltarea capacității de producție și a sectoarelor de inteligență sunt soluțiile cheie pentru atragerea forței de muncă atât din România, cât și din alte țări.

Agendă

Raport EUROFOUND: Minimum wages in 2021 – Annual review

Prezentare Raluca Dimitriu_Salariul minim. Câteva aspecte juridice

Prezentare Victoria Stoiciu_Salariul minim – provocări și evoluții

Sinteza evenimentului

Album foto

Înregistrare video

 

Sari la conținut