Dezbatere: Discriminarea la locul de muncă

28 noiembrie 2018 – Institutul European din România, în parteneriat cu Euractiv Network, au organizat dezbaterea pe tema Discriminarea la locul de muncă.

Agenda evenimentului 

Prezentări în cadrul evenimentului: 

Principalele subiecte tratate au fost: Discriminarea directă și discriminarea indirectă. Soluții ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, Hărțuirea la locul de muncă, Legislație românească în materie, Criterii protejate. Preliminarii privind discriminarea la locul de muncă pe criteriul vârstei, religiei, dizabilității și al etniei, Discriminarea de gen. Stereotipurile uzuale și consecințele acestora în raporturile de muncă. „Protecția” femeilor, ca formă de discriminare, Aplicații ale egalității de tratament: salarizare, ore suplimentare, vârsta de pensionare. Modificarea Codului muncii prin Ordonanța de Urgență  Guvernului nr. 96/2018, Apărări acceptabile – noțiunea de motiv obiectiv. Apărări inacceptabile: lipsa intenției de a discrimina, cauza exterioară, Multidiscriminarea  la locul de muncă, Practici discriminatorii la recrutare, pe parcursul derulării raportului de muncă, la concediere. Soluții legale.

Sari la conținut