Dezbatere DAE – IER – România si Europa: Acumularea decalajelor economice (1500-2010)

16 martie 2011 – Departamentul pentru Afaceri Europene şi Institutul European din România au organizat dezbaterea România si Europa: Acumularea decalajelor economice (1500-2010).

Evenimentul a avut loc miercuri, 16 martie 2011, în sala Infoeuropa (Calea Victoriei nr.88) şi s-a bucurat de prezenţa prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, autorul cărţii cu acelaşi titlu. Au mai fost prezenţi Răzvan Horaţiu Radu, Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Afaceri Europene, Andreea Paul Vass, consilier personal al Primului Ministru pe probleme economice, Constantin Rudniţchi, analist economic, Cristian Ghinea, Director, Centrul Român de Politici Europene, prof. univ. Victor Axenciuc, cercetător stiinţific, Institutul de Economie Naţională Academia Română, prof. univ. dr. Gabriela Drăgan, Director general al Institutului European din România.

„Locul României în raport cu „Europa” – sau, mai precis spus, cu Occidentul sau cu ţările dezvoltate ale lumii – a fost si este o problemă crucială pentru cultura română modernă, ca si pentru societatea românească actuală. De circa două secole, Europa, înţeleasă în dimensiunea ei de arhetip al Occidentului dezvoltat, a fost elementul principal de referinţă pentru societatea românească, obiect al unor atitudini complexe, mergând de la admiraţie si dorinţa de imitaţie până la teamă si respingere. (…)
Astăzi, când România s-a apropiat decisiv de structurile europene si euroatlantice din punct de vedere politic, iar oamenii obisnuiţi laolaltă cu guvernanţii sunt tot mai obsedaţi de problematica economică, aceste „decalaje” sunt percepute mai acut decât oricând (…)”
[Bogdan Murgescu, în Introducere la volumul “România si Europa: Acumularea decalajelor economice (1500 – 2010)“].

În urma dezbaterilor s-a dorit identificarea unor răspunsuri la următoarele întrebări: Cum s-a ajuns la decalajele de dezvoltare existente în Europa de astăzi? Când s-au acumulat deosebirile de nivel economic dintre România si celelalte ţări europene? Au existat momente când a fost posibilă depăsirea stării de subdezvoltare? De ce au eşuat aceste încercări? Au avut loc încercări comparabile în alte ţări europene? Au reusit ele? De ce? Cum? În ce fel poate experienţa istorică să ajute la elaborarea unor politici eficiente în ziua de astăzi?

Grupul de participanţi a reunit reprezentanţi ai administraţiei centrale, ai mediului academic si de cercetare, studenţi etc.

Sinteza evenimentului

Album FOTO

Articole în urma conferinţei:

Bogdan Murgescu, istoric al economiei: Adevărata provocare va fi când România va atinge 60% din PIB-ul UE, nu acum când are 43%
Sursa: http://www.zf.ro/opinii/bogdan-murgescu-istoric-al-economiei-adevarata-provocare-va-fi-cand-romania-va-atinge-60-din-pib-ul-ue-nu-acum-cand-are-43-8070896

Acumularea decalajelor economice: divergențe și convergențe
Sursa: http://www.clubromania2020.ro/2011/03/acumularea-decalajelor-divergen%C8%9Be-%C8%99i-convergen%C8%9Be/

Acumularea decalajelor economice: divergențe și convergențe
Sursa: http://civitaspoliticsblog.wordpress.com/2011/03/17/acumularea-decalajelor-economice-divergente-si-convergente/

Sari la conținut