Dezbatere: Avantajele competitive ale României pe piaţa internă a Uniunii Europene

30 iunie 2014 – Evenimentul a fost organizat de Institutul European din România în parteneriat cu Academia de Studii Economice/Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi face parte din campania de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului de cercetare Studii de Strategie şi Politici (SPOS) 2013. Dezbaterea a avut loc în data de 30 iunie 2014, în Sala Virgil Madgearu, Academia de Studii Economice.

Studiul supus dezbaterii, „Avantajele competitive ale României pe piaţa internă a Uniunii Europene”, poate fi accesat aici.

Agenda evenimentului   –   Sinteza evenimentului    –    Prezentare – Geomina Țurlea 

Album FOTO    –    Monitorizare presă

Sari la conținut