Conferinţă IER: Cât de eficientă este comunicarea în domeniul fondurilor structurale?

Pe 26 martie 2009, Institutul European din România şi Departamentul pentru Afaceri Europene au orgnizat la Bucureşti o conferinţă publică despre comunicarea în domeniul fondurilor structurale. Organizatorii şi-au propus să faciliteze discuţiile despre exemple şi practici din experienţa câştigată în perioada parcursă de la lansarea programelor operaţionale.

Evenimentul s-a adresat promotorilor de proiecte cu finanţare din fonduri structurale, beneficiarilor de proiecte, finalizate sau în curs de implementare, (autorităţi publice locale, operatori de servicii publice locale, societăţi private, ONG-uri), consultanţilor care realizează dosare de finanţare pentru proiecte co-finanţate din fonduri structurale sau experţilor independenţi care acordă consultanţă pe acest domeniu.

Conferinţa a avut două sesiuni plenare şi două ateliere de lucru:

Atelier 1: Fondul Social European,

Atelier 2: Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune.

Limba de lucru a fost limba română.

Persoana de contact este Florentina Costache, Serviciul Comunicare, relaţii publice şi mass-media

(florentina.costache@ier.ro, tel. 021 314.26.96, 021 314 26 97)

Sinteza conferinţei

Sari la conținut