Examen de promovare în grad profesional imediat superior

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 13.07.2020 pentru examenul de promovare

Sunt admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisa Mențiune
1. Mirescu Livia Anca 96,33 admis
2. Chivescu Georgiana 97,00 admis

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune in data de 14.07.2020, in intervalul orar 13.00 – 14.30 la registratura instituției, et.3, cam.310.Institutul European din România
organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii contractuale de execuţie:

Serviciul/Biroul/Compartimentul Funcția din care se promovează Funcția în care urmează să promoveze
Serviciul Comunicare/Centrul de Documentare expert, gradul I expert, gradul IA
Serviciul Comunicare/Centrul de Documentare expert, gradul II expert, gradul I

Condiții de participare la examen pentru funcțiile de expert, gradul IA și expert, gradul I  :

  • cel putin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
  • calificativ ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat în activitate;
  • nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 12 luni;

Examenul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, şi constă într-o etapă, și anume:

  1. proba scrisă – 13.07.2020, ora 11.00 – constă în testarea pregatirii profesionale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;

Bibliografia de examen este prezentată în anexă.

Acte necesare pentru înscriere la examen:

  • cererea de înscriere la examen (se obține de la Serviciul Resurse Umane si Juridic);

Cererea de înscriere se depune la Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 29.06. – 10.07.2020 (inclusiv).

Sari la conținut