Examen de promovare în grad profesional imediat superior

Este admis candidatul la proba scrisă dacă a obținut minimum 50 de puncte.

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj  obținut proba scrisa Mențiune
1. Nica Alexandru Tiberiu 80,75 admis

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se va depune în data de 08.12.2020, in intervalul orar 09.30 – 10.30 la registratura instituției, et.3, cam.310.


Institutul European din România organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarea funcţie contractuala de execuţie:

Serviciul/Biroul/Compartimentul Funcția din care se promovează Funcția în care urmează să promoveze
Compartimentul Proiecte expert, gradul I expert, gradul IA

Condiții de participare la examen:

a) cel putin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
b) calificativ ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de două ori în
ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat în activitate;
c) nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 12 luni;

Examenul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, şi constă într-o etapă, și anume:

1. proba scrisă – 07.12.2020, ora 11.30 – constă în testarea pregatirii profesionale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;

Bibliografia de examen este prezentată în anexă.

Acte necesare pentru înscriere la examen:

• cererea de înscriere la examen (se obține de la Serviciul Resurse Umane si Juridic);

Cererea de înscriere se depune la Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 19.11. – 02.12.2020 (inclusiv).

Sari la conținut