Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de execuție (6 posturi) – mai 2019

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

 Pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiune
1 CIUC CARMEN RALUCA 77,33 92,33 84,83 admis
2 MARIN OANA-CRISTINA 80,00 82,67 81,34 respins

Pentru postul de expert I (IT)/Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiune
1 ȘERBAN RADU-ȘTEFĂNIȚĂ 64,00 90,00 77,00 admis

Pentru postul de expert II/Compartimentul Relații Publice și Protocol

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiune
1 POPESCU FLORINA MIRELA 62,50 88,00 75,25 admis
2 NĂSTASE CRISTIANA-ALEXANDRA 59,83 82,00 70,92 respins
3 ACSINTE ALINA-MIHAELA 54,67 74,33 64,50 respins
4 CD_4 60,67 66,66 63,67 respins
5 SAVU ALEXANDRU-OCTAVIAN 61,67 51,00 56,34 respins

Pentru postul de expert II/Biroul Studii si Analize

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiune
1 MARCU IONUȚ-MIRCEA 89,25 90,00 89,63 admis
2 BARB DANIELA-ROZALIA 83,17 75,00 79,09 respins
3 FOTESCU ALEXANDRU 77,83 77,00 77,42 respins
4 MITROI DELIA-GRAȚIELA 87,83 62,33 75,08 respins
5 DEL CET ANDREI-IULIAN 67,33 77,00 72,17 respins
6 CD_# 54,50 52,00 53,25 respins

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu pentru postul de Expert II – Compartimentul Relații Publice și Protocol – anunț publicat în data de 04.07.2019

Având în vedere prevederile:

 • Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  Comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică următorul rezultat, referitor la contestaţia depusă cu privire la:

a) rezultatul probei interviu;
b) reluarea probei de interviu;

Nr. crt. Candidat Punctaj acordat la proba de interviu Punctaj acordat de comisia de contestații Rezultat contestație
1. CD_4 66,33 66,66 a) admisă
b) respinsă

Rezultatele la proba interviu din data de 02.07.2019

 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut:

a) minimum 50 de puncte.

 

Pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. CIUC CARMEN RALUCA 92,33 admis
2. MARIN OANA-CRISTINA 82,67 admis

Pentru postul de expert I (IT)/Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. ȘERBAN RADU-ȘTEFĂNIȚĂ 90,00 admis

Pentru postul de expert II/Compartimentul Relații Publice și Protocol

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. POPESCU FLORINA MIRELA 88,00 admis
2. NĂSTASE CRISTIANA-ALEXANDRA 82,00 admis
3. ACSINTE ALINA-MIHAELA 74,33 admis
4. CD_4 66,33 admis
5. SAVU ALEXANDRU-OCTAVIAN 51,00 admis

Pentru postul de expert II/Biroul Studii si Analize

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. MARCU IONUȚ-MIRCEA 90,00 admis
2. DEL CET ANDREI-IULIAN 77,00 admis
3. FOTESCU ALEXANDRU 77,00 admis
4. BARB DANIELA -ROZALIA 75,00 admis
5. MITROI DELIA-GRAȚIELA 62,33 admis
6. CD_# 52,00 admis
7. BOBÂRNAT ELEN-SILVANA neprezentare
8. IONAȘCU GABRIELA neprezentare
9. NEACȘU ALINA neprezentare
10. SĂRĂCILĂ IOANA neprezentare
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun până in data de 04.07.2019, ora 10.00, termen limită de depunere, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 04.07.2019 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei interviu, precum și rezultatele finale ale concursului.

Informaţii privind susţinerea interviului:

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind proba scrisa si conform rezultatelor privind proba practică, după caz;
 • Interviul se va susține individual și conform Regulamentului privind organizarea concursurilor acesta se înregistrează;
 • Interviurile vor avea loc în data de 02.07.2019, după cum urmează:

 

Pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1. CIUC CARMEN RALUCA 09.30
2. MARIN OANA-CRISTINA 09.50

 

Pentru postul de expert I (IT) – Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

 

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1. ȘERBAN RADU-ȘTEFĂNIȚĂ 10.10

 

Pentru postul de expert II – Compartimentul Relații Publice și Protocol

 

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1. ACSINTE ALINA-MIHAELA 10.30
2. CD_4 10.50
3. NĂSTASE CRISTIANA-ALEXANDRA 11.10
4. POPESCU FLORINA MIRELA 11.30
5. SAVU ALEXANDRU-OCTAVIAN 11.50

 

Pentru postul de expert II – Biroul Studii și Analize

 

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1. BARB DANIELA-ROZALIA 13.00
2. BOBÂRNAT ELEN-SILVANA 13.20
3. DEL CET ANDREI-IULIAN 13.40
4. FOTESCU ALEXANDRU 14.00
5. IONAȘCU GABRIELA 14.20
6. MARCU IONUȚ-MIRCEA 14.40
7. MITROI DELIA-GRAȚIELA 15.00
8. NEACȘU ALINA 15.20
9. SĂRĂCILĂ IOANA 15.40
10. CD_# 16.00

 


Rezultatele la proba practică pentru postul de expert I (IT)

Candidatul este declarat admis la proba practică daca a obținut minimum 50 de puncte.

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1. ȘERBAN RADU-ȘTEFĂNIȚĂ 84,00 admis

Contestația cu privire la rezultatul probei practice se depune în data de 27.06.2019, până la ora 16.00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.


Informaţii privind susţinerea probei practice pentru postul de expert, gradul I (IT) – Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

 • La proba practică se va prezenta candidatul declarat admis, conform rezultatului privind proba scrisă;
 • Proba practică va avea loc în data de 27.06.2019, orele 10.00, etaj 4, camera 409.

Rezultatele obținute la proba scrisă din data de 24.06.2019

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.06.2019 pentru postul de consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1. MARIN OANA-CRISTINA 80,00 admis
2. CIUC CARMEN RALUCA 77,33 admis
3. COMAN VASILICA neprezentare
4. STĂNESCU ANDREIA-CRISTINA neprezentare

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.06.2019 pentru postul de expert, gradul I (IT) – Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1. ȘERBAN RADU-ȘTEFĂNIȚĂ 64 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.06.2019 pentru postul de expert, gradul II – Biroul Studii și Analize

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1. MARCU IONUȚ-MIRCEA 89,25 admis
2. MITROI DELIA-GRAȚIELA 87,83 admis
3. BARB DANIELA-ROZALIA 83,17 admis
4. FOTESCU ALEXANDRU 77,83 admis
5. NEACȘU ALINA 75,50 admis
6. DEL CET ANDREI IULIAN 67,33 admis
7. IONAȘCU GABRIELA 66,00 admis
8. BOBÂRNAT ELEN-SILVANA 62,17 admis
9. CD_# 54,50 admis
10. SĂRĂCILĂ IOANA 54,25 admis
11. DOBRESCU MIHAELA-IRINA 25,83 respins
12. CRISTEA LARISA-MARINA neprezentare
13. IRICIUC ANA-IOANA neprezentare
14. MUNTEANU ROXANA-IOANA neprezentare
15. TIUGEA GEORGE-VADIM neprezentare

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.06.2019 pentru postul de expert, gradul II – Compartimentul Relații Publice și Protocol

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1. POPESCU FLORINA MIRELA 62,50 admis
2. SAVU ALEXANDRU-OCTAVIAN 61,67 admis
3. CD_4 60,67 admis
4. NĂSTASE CRISTIANA-ALEXANDRA 59,83 admis
5. ACSINTE ALINA-MIHAELA 54,67 admis
6. DREHLUȚĂ SILVIA-ALINA 41,00 respins
7. NEAGU OANA-ELENA 34,17 respins
8. STAN MONICA-ANDREEA 33,25 respins
9. DRENEA-SOARE SILVIA-MARIA 30,17 respins
10. APOSTOAIA CONSTANTIN 24,00 respins
11. TOPORAN RUXANDRA-ALEXANDRA 12,00 respins
12. CONDURACHE VLAD neprezentare
13. CRĂCIUN ANIȘOARA-ELENA neprezentare
14. GRIGORE RALUCA-LUCIA neprezentare
15. OLTEANU DIANA-BIATRICE neprezentare
16. PUFULETE IULIANA-MĂDĂLINA neprezentare
17. RĂDOI ALEXANDRA-EMILIA neprezentare
18. ȘANDRU CLAUDIA-IRINA neprezentare
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun până în data de 26.06.2019, ora 10.30, termen limită de depunere, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 26.06.2019 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.
 • Programarea interviurilor se va afișa în data de 28.06.2019.

Informaţii privind susţinerea probei scrise

Proba scrisă va avea loc în data de 24.06.2019, ora 10.00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4, sala 408.

 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului;
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
(anunț afișat la data de 12.06.2019)

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. CIUC CARMEN RALUCA admis
2. COMAN VASILICA admis
3. MARIN OANA-CRISTINA admis
4. STĂNESCU ANDREIA-CRISTINA admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I (IT) – Compartimentul Logistica si IT

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. ȘERBAN RADU-ȘTEFĂNIȚĂ admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II – Compartimentul Relatii Publice si Protocol

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. ACSINTE ALINA-MIHAELA admis
2. APOSTOAIA CONSTANTIN admis
3. CONDURACHE VLAD admis
4. CD_4 admis
5. CRĂCIUN ANIȘOARA-ELENA admis
6. DREHLUȚĂ SILVIA-ADINA admis
7. DRENEA-SOARE SILVIA-MARIA admis
8. GRIGORE RALUCA-LUCIA admis
9. NEAGU OANA-ELENA admis
10. NĂSTASE CRISTIANA-ALEXANDRA admis
11. OLTEANU DIANA-BIATRICE admis
12. PUFULETE IULIANA-MĂDĂLINA admis
13. POPESCU FLORINA MIRELA admis
14. RĂDOI ALEXANDRA -EMILIA admis
15. ȘANDRU CLAUDIA-IRINA admis
16. SAVU ALEXANDRU-OCTAVIAN admis
17. STAN MONICA-ANDREEA admis
18. TOPORAN RUXANDRA-ALEXANDRA admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II – Biroul Studii si Analize

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. BARB DANIELA-ROZALIA admis
2. CRISTEA LARISA-MARINA admis
3. DEL CET ANDREI-IULIAN admis
4. DOBRESCU MIHAELA-IRINA admis
5. BOBÂRNAT ELEN-SILVANA admis
6. FOTESCU ALEXANDRU admis
7. IORDACHE ALINA-ALEXANDRA admis
8. IONAȘCU GABRIELA admis
9. IRICIUC ANA-IOANA admis
10. MARCU IONUȚ-MIRCEA admis
11. MITROI DELIA-GRAȚIELA admis
12. MUNTEANU ROXANA-IOANA admis
13. NEACȘU ALINA admis
14. POP BIANCA-MARA respins La data depunerii dosarului de concurs nu indeplineste conditia specifica din anunt, si anume, vechimea in munca de minimum 1 an
15. SĂRĂCILĂ IOANA admis
16. CD_# admis
17. STANCU ALEXANDRU-IONUȚ respins Documentele existente in dosarul de concurs nu probeaza vechimea in munca de minimum 1 an, conform Legii nr. 176/2018 – Legea privind internshipul si Ordinul MMJS nr.2004/2018
18. TIUGEA GEORGE-VADIM admis
 • Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se depun în data de 12.06.2019, până la ora 15.30, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 13.06.2019 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale selecției dosarelor.

Institutul European din România (IER), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de de execuție (6 posturi), în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 Expert, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 Consilier juridic, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 Expert, gradul I (domeniul IT) – 8 ore/zi – Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic;
 • 1 Expert, gradul II – 8 ore/zi – Compartimentul Relații Publice și Protocol;
 • 1 Expert, gradul II – 8 ore/zi – Biroul Studii și Analize.
 • Auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea/actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

 • Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: asigură evidența contabilă a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, derulate de IER; asigură evidența stocurilor, punctajele lunare cu gestiunile IER; întocmeşte situații și raportări financiare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, derulate de IER; întocmește și transmite în termenul legal situațiile și rapoartele specific Forexebug; exercită controlul financiar preventiv propriu pentru operațiunile care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public gestionat de către IER.

 • Consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

 • Expert, gradul I (domeniul IT) – Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: asigură buna administrare și funcționare a echipamentelor IT și de telecomunicatii din cadrul IER; administrează serverele de rețea, de aplicaţii, bazele de date din cadrul IER și Centrul Europe Direct București (CIED); administrează site-urile IER, creează conținut și menține la zi informațiile cuprinse în acestea; asigură tehnoredactarea, creația și editarea grafică a tuturor materialelor și publicațiilor IER.

 • Expert, gradul II – Compartimentul Relații Publice și Protocol

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: asistenţă managerială, secretariat, protocol; activități privind gestionarea documentelor cu privire la liberul acces la informații de interes public; elaborarea şi redactarea de rapoarte şi analize pe domeniul specific de activitate; activități de comunicare și organizare evenimente.

 • Expert, gradul II – Biroul Studii și Analize

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: asistență în coordonarea și monitorizarea unor proiecte/programe de cercetare; elaborarea de analize, sinteze, materiale de informare cu privire la politicile europene; redactarea de ştiri, articole de opinie pentru Newsletter IER (română şi engleză); traducerea şi revizia unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro); asistență în elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare națională sau internațională; sprijin în organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde pe teme europene de actualitate; realizarea unor activităţi administrative (întocmire note interne, corespondență oficială cu colaboratorii IER (ro-en), arhivare etc.).

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 24.05-10.06.2019
 2. proba scrisă: 24.06.2019
 3. proba practică pentru funcția de expert, gradul I: testarea abilităților de lucru în programele WordPress, AdobeInDesign, Photoshop și Active Directory: 27.06.2019
 4. proba interviu: 02.07.2019

 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1. Auditor, gradul IA – Compartimentul Audit Public Intern

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani

2. Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

3. Consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică;

4. Expert, gradul I – Compartimentul Logistică și IT

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • portofoliu lucrari grafice și aplicații ori site-uri Web, care să dovedească experiența în utilizarea WordPress și programelor Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator;
 • experiență în lucrul cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, twitter);

5. Expert, gradul II – Compartimentul Relații Publice și Protocol

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;

6. Expert, gradul II – Biroul Studii și Analize

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) în domenii precum: studii europene, ştiinţe economice, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, ştiinţe umaniste, relaţii internaţionale, ştiinţe administrative, sociologie;
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat), cunoaşterea limbii franceze constituie un avantaj;
 • solide cunoştinţe de operare pe computer – MS Office (utilizarea instrumentelor de social media și a platformei WordPress constituie un avantaj).
  Profilul candidatului: cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
  abilități de redactare rapoarte, analize;capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților,
  capacitate de lucru în echipă, spirit de inițiativă.

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct. 2 – 6 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România– Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 24.05-10.06.2019 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.00 (L – V).

Bibliografiile de concurs:
Auditor, gradul IA – Compartimentul Audit Public Intern
Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
Consilier juridic, gradul IA – Compartimentul Juridic și Resurse Umane
Expert, gradul I – Compartimentul Logistică și IT
Expert, gradul II – Compartimentul Relații Publice și Protocol
Expert, gradul II – Biroul Studii și Analize

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.


[1] Pentru obținerea avizului favorabil al Corpului de Audit Intern, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:

 1. curriculum vitae;
 2. o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
 3. o lucrare în domeniul auditului intern;
 4. două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite către IER, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând toate documentele specificate la Condiții generale și specifice, inclusiv avizul favorabil, va fi depus la  IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

Sari la conținut