Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de execuție (5 posturi) – septembrie 2018

Rezultatele finale ale concursului

Pentru postul de expert IA – Compartimentul Financiar -Contabilitate/Serviciul Economic

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1 Roman Elisabeta 80 93,00 86,50 admis

Pentru postul de Expert IA – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare si Marketing

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1 Comănescu Liliana 72,00 96,33 84,17 admis
2 Toader Ioana -Alexandra 77,00 81,66 79,33 respins
3 Brînzei Mihaela 73,83 74,33 74,08 respins
4 Gorovei Domnica 51,83 70,33, 61,08 respins

Pentru postul de șofer – Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut proba practică Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1 Ilie Ion 68,00 95,60 98,34 87,32 admis
2 Stoica Toma-Daniel 60,00 82,30 76,67 72,99 respins

Rezultatele la proba interviu din data de 18.10.2018

Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Pentru postul de consilier juridic, gradul I- Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiune
1 MOLNAR EDUARD CONSTANTIN 29,00 respins

Pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Financiar Contabilitate

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiune
1 ROMAN ELISABETA 93,00 admis

Pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiune
1 COMĂNESCU LILIANA 96,33 admis
2 TOADER IOANA -ALEXANDRA 81,66 admis
3 BRÎNZEI MIHAELA 74,33 admis
4 GOROVEI DOMNICA 70,33 admis

Pentru postul de șofer – Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiune
1 ILIE ION 98,34 admis
2 STOICA TOMA-DANIEL 76,67 admis
3 MOCANU MARIUS-CĂTĂLIN absent
4 ȘERBANESCU SEBASTIAN-GABRIEL retras din concurs
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun în data de 19.10.2018, până la ora 14:00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 22.10.2018 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei interviu, precum și rezultatele finale ale concursului.

Informaţii privind susţinerea interviului
(anunț afișat la data de 12.12.2018)

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă si conform rezultatelor privind proba practică, după caz;
 • Interviul va avea loc în data de 18.10.2018, după cum urmează:

Pentru postul de șofer

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1 ILIE ION 09.30
2 MOCANU MARIUS-CĂTĂLIN 09.50
3 STOICA TOMA-DANIEL 10.10
4 ȘERBĂNESCU SEBASTIAN-GABRIEL 10.30

Pentru postul de expert IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1 ROMAN ELISABETA 11.00

Pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1 MOLNAR EDUARD CONSTANTIN 11.30

Pentru postul de expert IA – Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1 BRÎNZEI MIHAELA 12.00
2 COMĂNESCU LILIANA 12.30
3 GOROVEI DOMNICA 13.00
4 TOADER IOANA -ALEXANDRA 13.30

Interviul se va susține individual și conform Regulamentului privind organizarea concursurilor acesta se înregistrează.


Rezultatele finale la proba scrisă (17.10.2018)

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 12.10.2018 pentru postul de consilier juridic, gradul I- Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 MOLNAR EDUARD CONSTANTIN 56,33 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 12.10.2018 pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Financiar Contabilitate

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 ROMAN ELISABETA 80,00 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 12.10.2018 pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 TOADER IOANA -ALEXANDRA 77,00 admis
2 BRÎNZEI MIHAELA 73,83 admis
3 COMĂNESCU LILIANA 72,00 admis
4 GOROVEI DOMNICA 51,83 admis
5 OCHEA CORINA-THEODORA 44,33 respins
6 #C2* 43,00 respins
7 BADEA CĂTĂLIN 41,11 respins
8 DUMITRAȘCU DANA FILARETA 40,00 respins
9 MAXIM CARMEN 39,33 respins
10 CARAZĂ OTILIA 32,33 respins
11 VOICU SILVIA MĂDĂLINA 30,16 respins
12 CRISTEA AMALIA -NICOLETA 12,50 respins
13 BĂRAN FLORENȚA-FELICIA 9,00 respins

Modificare rezultată ca urmare a solicitării candidatului, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 12.10.2018 pentru postul de șofer – Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 ROMAN ADRIAN 76,00 admis
2 ILIE ION 68,00 admis
3 STOICA TOMA-DANIEL 60,00 admis
4 ȘERBANESCU SEBASTIAN-GABRIEL 60,00 admis
5 MOCANU MARIUS-CĂTĂLIN 52,00 admis
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun în data de 16.10.2018, până la ora 12:00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 17.10.2018 ora 10:30 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei scrise, precum și rezultatele probei practice, care se va susține în data de 16.10. 2018 pentru candidații înscriși pentru postul de șofer.
 • Programarea interviurilor se va afișa în data de 17.10.2018, după orele 15:30.

Rezultatele la proba practică pentru postul de șofer

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Baremul probei practice pentru postul de sofer poate fi consultat aici.

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obtinut la proba practica Mentiune
1 ILIE ION 95,6 admis
2 STOICA TOMA-DANIEL 82,3 admis
3 ROMAN ADRIAN 71,3 admis
4 MOCANU MARIUS-CĂTĂLIN 69 admis
5 ȘERBĂNESCU SEBASTIAN-GABRIEL 51,6 admis

 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei practice se depun în data de 17.10.2018, până la ora 14:00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • Rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei practice, precum si programarea interviurilor se va afișa în data de 17.10.2018, după orele 15:30.

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă pentru postul de Expert IA – Compartimentul Organizare Evenimente

Având în vedere prevederile:

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011,
Comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică următorul rezultat, referitor la contestaţia depusă cu privire la rezultatul probei scrise, astfel:

Nr. crt. Candidat Nr./dată contestaţie Rezultatul soluţionării contestaţiei- punctaj obținut proba scrisă Mentiune
1 BADEA CATALIN 1639/16.10.2018 41,11 respins

Rezultatele obținute pentru proba scrisa din data de 12.10.2018(15.10.2018)
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisa din data de 12.10.2018 pentru postul de consilier juridic, gradul I- Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisa Mențiune
1 MOLNAR EDUARD CONSTANTIN 56,33 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 12.10.2018 pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Financiar Contabilitate

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 ROMAN ELISABETA 80 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 12.10.2018 pentru postul de expert, gradul IA – Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 TOADER IOANA-ALEXANDRA 77 admis
2 BRÎNZEI MIHAELA 73,83 admis
3 COMĂNESCU LILIANA 72 admis
4 GOROVEI DOMNICA 51,83 admis
5 OCHEA CORINA-THEODORA 44,33 respins
6 #C2* 43 respins
7 DUMITRAȘCU DANA-FILARETA 40 respins
8 MAXIM CARMEN 39,33 respins
9 BADEA CĂTĂLIN 38,66 respins
10 CARAZĂ OTILIA 32,33 respins
11 VOICU SILVIA-MĂDĂLINA 30,16 respins
12 CRISTEA AMALIA-NICOLETA 12,5 respins
13 BĂRAN FLORENȚA-FELICIA 9 respins

Modificare rezultată ca urmare a solicitării candidatului, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 12.10.2018 pentru postul de șofer – Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 ROMAN ADRIAN 76 admis
2 ILIE ION 68 admis
3 STOICA TOMA-DANIEL 60 admis
4 ȘERBANESCU SEBASTIAN-GABRIEL 60 admis
5 MOCANU MARIUS-CĂTĂLIN 52 admis
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei practice se depun în data de 16.10.2018, până la ora 12:00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 17.10.2018 ora 10:30 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei scrise, precum și rezultatele probei practice, care se va susține în data de 16.10.2018 pentru candidații înscriși pentru postul de șofer.
 • Programarea interviurilor se va afișa în data de 17.10.2018, după orele 15:30.

Informații privind susținerea probei practice pentru candidații înscriși pentru postul de șofer

 • La proba practică se vor prezenta candidații care au fost declarați admiși, conform rezultatelor privind proba scrisă;
 • Proba practică va avea loc în data de 16.10.2018, dupa cum urmeaza:
ILIE ION Ora 12:30
MOCANU MARIUS-CĂTĂLIN Ora 13:30
ROMAN ADRIAN Ora 14:30
STOICA TOMA-DANIEL Ora 15:30
ȘERBĂNESCU SEBASTIAN-GABRIEL Ora 16:30
 • Punctul de plecare pe traseu va fi sediul IER, etaj 3, camera 310.

Informaţii privind susţinerea probei scrise
(anunț afișat la data de 9 octombrie 2018)

  • Proba scrisă va avea loc în data de 12.10.2018, ora 11:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4.
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor(vedeți mai jos rezultatele selecției dosarelor);
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: minimum 50 de puncte.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
(anunț afișat la data de 9 octombrie 2018)

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru de consilier juridic, gradul I-Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1 MOLNAR EDUARD-CONSTANTIN Admis

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul IA-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1 ROMAN ELISABETA Admis

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul IA-Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1 BADEA CATALIN Admis
2 #C2* Admis
3 BĂRAN FLORENȚA-FELICIA Admis
4 BRASOVEANU MIHAELA Admis
5 BRÎNZEI MIHAELA Admis
6 CARAZĂ OTILIA Admis
7 CRISTEA AMALIA-NICOLETA Admis
8 COMĂNESCU LILIANA Admis <>/td>
9 DRAGOMIR CARLO-MARIUS Admis
10 DUMITRAȘCU DANA-FILARETA Admis
11 GOROVEI DOMNICA Admis
12 MAXIM CARMEN Admis
13 NEGULESCU EMILIA-NICOLETA Admis
14 OCHEA CORINA-THEORDORA Admis
15 RĂCĂȘANU ALINA-LAURA Admis
16 TOADER IOANA-ALEXANDRA Admis
17 VOICU SILVIA-MĂDĂLINA Admis
18 ZAVASTIN ION Admis

Modificarea realizată ca urmare a solicitării candidatului, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul de șofer, gradul I-Compartimentul Achiziții, Logistică și IT/Serviciul Economic

Nr.crt. Nume, prenume Mentiunea Motivul respingerii dosarului
1 ILIE ION Admis
2 MOCANU MARIUS CĂTĂLIN Admis
3 ROMAN ADRIAN Admis
4 STOICA TOMA-DANIEL Admis
5 ȘERBANESCU SEBASTIAN-GABRIEL Admis
6 TĂNASE VALERICĂ Admis

ANUNȚ
Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (3 posturi), în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din OUG nr.90/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 Consilier juridic, gradul I-8 ore/zi–Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 Expert, gradul IA– 8 ore/zi–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing;
 • 1 Expert, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 Șofer, gradul I – 8 ore/zi-Compartimentul Achiziții, Logistică și IT/Serviciul Economic;
 • Auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

 Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

 • Consilier juridic, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane;

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

 • Expert, gradul IA– 8 ore/zi – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing.

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente- conferințe, dezbateri, seminarii și realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; activități specifice cabinetului directorului general(secretariat, relații publice și protocol).

 • Expert, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: asigură întocmirea ștatelor de salarii și depunerea declarațiilor periodice conform legislației; asigură evidența contabilă a stocurilor, relațiilor cu terții, inclusiv cu Trezoreria; întocmește situații și raportări financiar-contabile și verifică corelarea acestora.

 • Șofer, gradul I – 8 ore/zi-Compartimentul Achiziții, Logistică și IT/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: asigură serviciile de transport, în interesul serviciului, pentru directorul general, precum și pentru salariații institutului în vederea desfășurării activităților specifice; gestionează autoturismele institutului, precum și carburantul auto, în condițiile legii; întocmește foile de parcurs, efectuează constant și corect întreținerea zilnică a autovehiculelor, asigură revizia tehnică periodică, asigură suport logistic în realizarea activității institutului.

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 17.0905.10.2018
 2. proba scrisă: 12.10.2018, ora 10:30
 3. proba practică pentru funcția de șofer: constă în parcurgerea unui traseu în vederea verificării abilităților specifice postului- 16.10.2018
 4. proba interviu: 18.10.2018

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1.  Auditor, gradul IA

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare)  – domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern[1];
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani

2.  consilier juridic, gradul I

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 4 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică;

3. expert, gradul IA-Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
  • vechime în muncă de minimum 7 ani;
  • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat)
  • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • constituie avantaj: experiență în organizarea de evenimente, experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;

4. expert, gradul IA- Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
   • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
   • experiență pe un post similar într-o instituție publica de minimum 2 ani;
   • perfecționări sau specializări în domeniul financiar-contabil și fiscal;
   • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

5. șofer, gradul I- Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic

   • studii generale/medii;
   • permis de conducere categoria B;
   • vechimea în muncă, pe poziția de șofer, de minimum 6 ani;
   • aviz psihologic

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

   1. cerere-tip de înscriere la concurs;
   2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
   4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
   5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
   7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 17.09. – 05.10.2018 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.30 (L – V).

Bibliografiile de concurs:

   • Auditor, gradul IA, Compartimentul Audit Public Intern
   • Consilier juridic, gradul I, Compartimentul Juridic și Resurse Umane
   • Expert, gradul IA-Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing
   • Expert, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
   • Șofer, gradul I – 8 ore/zi-Compartimentul Achiziții, Logistică și IT/Serviciul Economic

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.


Sari la conținut