Concurs de recrutare pentru funcții vacante de execuție (7 posturi)

Rezultatele finale ale concursului

pentru postul de expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 746 60,34 63,67 62,01 admis
2. 760 61,42 58,16 59,79 respins
3. 758 57,75 59,00 58,38 respins

pentru postul de expert, gradul I / Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 723 90,00 86,66 88,33 admis
2. 770 62,00 77,00 69,50 respins
3. 783 52,00 74,00 63,00 respins

pentru postul de expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 771 73,50 78,34 75,92 admis
2. 747 73,67 69,00 71,34 respins
3. 797 72,00 68,00 70,00 respins
4. 788 66,34 71,00 68,67 respins
5. 790 56,59 58,34 57,47 respins

pentru postul de expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 762 82,17 88,66 85,42 admis
2. 784 66,17 81,33 73,75 respins

Rezultate finale interviu

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Rezultatele obținute pentru postul de consilier juridic, gradul IA / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 780 46,00 respins
2. 801 37,66 respins

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 746 63,67 admis
2. 758 59,00 admis
3. 760 58,16 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 796 47,34 respins

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I / Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 723 86,66 admis
2. 770 77,00 admis
3. 776 ——– absent
4. 778 ——— absent
5. 783 74,00 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 747 69,00 admis
2. 766 41,00 respins
3. 771 78,34 admis
4. 788 71,00 admis
5. 790 58,34 admis
6. 797 68,00 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 762 88,66 admis
2. 784 81,33 admis

Rezultatul soluționării contestației la interviul susținut în data de 26 iulie 2021

Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următorul rezultat:

Pentru postul de expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod de identificare Nr. / data contestație Punctaj obținut Rezultatul soluționării contestației
1. 760 852/28.07.2021 58,16 admisă

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, conform HG nr. 286/2011.


Rezultate interviu

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Rezultatele obținute pentru postul de consilier juridic, gradul IA / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 780 46,00 respins
2. 801 37,66 respins

Rezultatele obținute postul de  expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut Mențiunea
1. 746 63,67 admis
2. 758 59,00 admis
3. 760 50,00 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut Mențiunea
1. 796 47,34 respins

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I / Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut Mențiunea
1. 723 86,66 admis
2. 770 77,00 admis
3. 776 ——– absent
4. 778 ——— absent
5. 783 74,00 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut Mențiunea
1. 747 69,00 admis
2. 766 41,00 respins
3. 771 78,34 admis
4. 788 71,00 admis
5. 790 58,34 admis
6. 797 68,00 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut Mențiunea
1. 762 88,66 admis
2. 784 81,33 admis

Contestațiile cu privire la rezultatele interviului se depun în data de 28 iulie 2021, până la ora 16.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23.
În data de 29 iulie 2021 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale interviului.


Informaţii privind susţinerea interviului

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;

În data de 26 iulie 2021 va avea loc interviul pentru următoarele posturi:

Pentru postul de expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene  

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 746 09.00
2. 758 09.45
3. 760 10.30

Pentru postul de expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 797 11.15
2. 766 12.00
3. 771 13.30
4. 790 14.15
5. 747 15.00
6. 788 15.45

Pentru postul de expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic 

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 796 16.30

În data de 27 iulie 2021 va avea loc interviul pentru următoarele posturi:

Pentru postul de consilier juridic / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 780 09.00
2. 801 09.45

Pentru postul de expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 762 10.30
2. 784 11.15

Pentru postul de expert, gradul I / Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 723 12.00
2. 770 13.30
3. 776 14.15
4. 778 15.00
5. 783 15.45
 • Interviul se va susține individual și se va înregistra, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor.
 • În cele doua zile de interviuri, între orele 12.45-13.30 este pauză.

Rezultatele finale pentru proba scrisa din data de 19 iulie 2021

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de consilier juridic, gradul IA / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 780 55,00 admis
2. 782 —— absent
3. 801 58,00 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de  expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 730 ——— absent
2. 746 60,34 admis
3. 758 57,75 admis
4. 760 61,42 admis
5. 767 ———- absent
6. 781 14,75 respins

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 796 60,50 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I / Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 723 90,00 admis
2. 752 ——– absent
3. 770 62,00 admis
4. 776 59,00 admis
5. 778 71,84 admis
6. 783 52,00 admis
7. 792 23,84 respins
8. 793 20,34 respins

Rezultatele obținute pentru proba pentru postul de expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 747 73,67 admis
2. 748 46,50 respins
3. 757 ———- absent
4. 766 56,34 admis
5. 771 73,50 admis
6. 787 32,84 respins
7. 788 66,34 admis
8. 790 56,59 admis
9. 791 39,34 respins
10. 794 46,00 respins
11. 797 72,00 admis

Rezultatele obținute pentru proba pentru postul de expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 729 ——— absent
2. 744 36,34 respins
3. 755 ——— absent
4. 762 82,17 admis
5. 779 24,67 respins
6. 784 66,17 admis
7. 795 12,34 respins
8. 799 ——— absent

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă din data de 19 iulie 2021

Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate:

Pentru postul de expert, gradul I (IT)/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod de identificare Nr/data contestație Punctaj obținut Rezultatul soluționării contestației
1. 796 839/21.07.2021 60,50 admis

Pentru postul de expert, gradul II/Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod de identificare Nr/data contestație Punctaj obtinut Rezultatul soluționării contestației
1. 779 841/21.07.2021 24,67 respins

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, conform HG nr. 286/2011.


Rezultate obținute la proba scrisă din data de 19 iulie 2021

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de consilier juridic, gradul IA / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 780 55,00 admis
2. 782 —— absent
3. 801 58,00 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de  expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 730 ——— absent
2. 746 60,34 admis
3. 758 57,75 admis
4. 760 61,42 admis
5. 767 ———- absent
6. 781 14,75 respins

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 796 47,50 respins

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I / Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 723 90,00 admis
2. 752 ——– absent
3. 770 62,00 admis
4. 776 59,00 admis
5. 778 71,84 admis
6. 783 52,00 admis
7. 792 23,84 respins
8. 793 20,34 respins

Rezultatele obținute pentru proba pentru postul de expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 747 73,67 admis
2. 748 46,50 respins
3. 757 ———- absent
4. 766 56,34 admis
5. 771 73,50 admis
6. 787 32,84 respins
7. 788 66,34 admis
8. 790 56,59 admis
9. 791 39,34 respins
10. 794 46,00 respins
11. 797 72,00 admis

Rezultatele obținute pentru proba pentru postul de expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 729 ——— absent
2. 744 36,34 respins
3. 755 ——— absent
4. 762 82,17 admis
5. 779 24,67 respins
6. 784 66,17 admis
7. 795 12,34 respins
8. 799 ——— absent
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun în data de 21 iulie 2021, până la ora 16.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23.
 • În data de 22 iulie 2021 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.
 • Programarea interviurilor se va afișa în data de 23 iulie 2021.

Informaţii privind susţinerea probei scrise

 • Proba scrisă va avea loc în data de 19 iulie, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr. 7 – 9, etajul 4, în două serii, după cum urmează:
 1. La ora 09:00, candidații înscriși pentru posturile de:
  • Consilier juridic / Serviciul Resurse Umane și Juridic;
  • Expert, gradul I / Serviciul Comunicare;
  • Expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice;
 2. La ora 13:30, candidații înscriși pentru posturile de:
  • Expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene;
  • Expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic;
  • Expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte.
 • La proba scrisă se vor prezenta candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă va dura 2 ore de la momentul comunicării subiectelor.
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (înaintea începerii probei scrise);
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.


Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul IA / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 780 admis
2. 782 admis
3. 801 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul IA / Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 730 admis
2. 746 admis
3. 758 admis
4. 760 admis
5. 767 admis
6. 781 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 796 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I / Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 723 admis
2. 752 admis
3. 770 admis
4. 776 admis
5. 778 admis
6. 783 admis
7. 792 admis
8. 793 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II / Serviciul Formare și Proiecte

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 747 admis
2. 748 admis
3. 757 admis
4. 766 admis
5. 771 admis
6. 787 admis
7. 788 admis
8. 790 admis
9. 791 admis
10. 794 admis
11. 797 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II / Compartimentul Secretariat și Relații Publice

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 729 admis
2. 744 admis
3. 755 admis
4. 762 admis
5. 779 admis
6. 784 admis
7. 795 admis
8. 799 admis

Pe data de 15.07.2021 se vor afișa informațiile legate de proba scrisă.


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (7 posturi), în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 consilier juridic, gradul IA – 8 ore/zi – Serviciu Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul IA – 8 ore/zi – Serviciu Studii Europene;
 • 1 expert, gradul I (IT) – 8 ore/zi – Serviciu Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Evenimente/Serviciul Comunicare;
 • 1 expert, gradul II – 8 ore/zi – Serviciu Formare și Proiecte;
 • 1 expert, gradul II – 8 ore/zi – Compartiment Secretariat și Relații Publice.

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 28.06 – 09.07.2021
 2. proba scrisă: 19.07.2021
 3. proba interviu: data și ora se vor comunica ulterior

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 1. consilier juridic, gradul IA – Serviciu Resurse Umane și Juridic

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în administrație publică;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

Bibliografie de concurs

 1. expert, gradul IA – Serviciu Studii Europene

 • studii universitare de licenţă și masterat finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, la instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, recunoscute de către Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare), în următoarele domenii: științe economice/științe politice/științe juridice/științe administrative;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • abilități sporite de operare pe computer, în programe specifice (Microsoft Office);
 • excelentă cunoaștere a limbii române (scris, vorbit și citit);
 • foarte bună cunoaştere a limbii engleze;
 • constituie avantaj:
  • existența unui portofoliu de publicații în domeniul: afacerilor/studiilor europene/științelor economice/științelor politice/științelor juridice/științelor administrative;
  • participarea la scrierea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare națională și/sau internațională.

           Profilul candidatului:

 • foarte bună cunoaştere a problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
 • capacitate de a efectua activități de cercetare și de a planifica și coordona implementarea de proiecte;
 • abilități sporite de redactare rapoarte, analize, studii, în limba română şi în limba engleză;
 • capacitate crescută de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, spirit de inițiativă.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: derularea de activități de  cercetare și coordonarea / monitorizarea unor proiecte/programe de cercetare; elaborarea de analize, sinteze, lucrări de specialitate, materiale de informare cu privire la politicile europene; redactarea de articole de opinie, știri pentru Newsletter IER (română şi engleză); traducerea şi revizia unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro); participarea la elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare națională sau internațională; sprijin în organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde pe teme europene de actualitate; realizarea unor activităţi administrative (întocmire note interne, corespondență, arhivare etc.).

Bibliografie de concurs

 1. expert, gradul I (IT) – Serviciul Resurse Umane și Juridic

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 4 ani;
 • experiență în utilizarea WordPress și a programelor InDesign, Adobe Photoshop, Illustrator;
 • experiență în lucrul cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, twitter);

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: asigură buna administrare și funcționare a echipamentelor IT și de telecomunicatii din cadrul IER; administrează serverele de rețea, de aplicaţii, bazele de date din cadrul IER și Centrul Europe Direct București (ED); administrează site-urile IER, creează conținut și menține la zi informațiile cuprinse în acestea; asigură tehnoredactarea, creația și editarea grafică a tuturor materialelor și publicațiilor IER.

Bibliografie de concurs

 1. expert, gradul I – Compartiment Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar-contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în instituțiile publice.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: ține evidența angajamentelor bugetare  și legale la nivelul IER; verifică și transmite în termenul legal situațiile și rapoartele specifice Forexebug; verifică lunar concordanța între evidența contabilă și evidența tehnic-operativă a stocurilor, cu întocmirea punctajelor pentru gestiunile IER.

Bibliografie de concurs

 1. expert, gradul I – Compartiment Evenimente/Serviciul Comunicare

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • cunoștințe de operare rețele web 2.0 (rețele sociale online de tipul Facebook, Twitter, LinkedIn), precum și platforme de comunicare online (de exemplu Zoom, Webex);
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat).

Constituie avantaj – experiență în organizarea de evenimente.

Profilul candidatului:

 • cunoașterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, structuri, mecanisme), precum și parcursul României în Uniunea Europeană;
 • abilități de redactare corespondență, rapoarte, analize și sinteze în limba română și în limba engleză;
 • abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, spirit de inițiativă.
 • capacitate de adaptare, de a lucra în echipă și individual.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii; realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; participarea la proiectele implementate de IER; actualizarea și extinderea contactelor externe ale IER; promovarea produselor/serviciilor specifice realizate/oferite de institut, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul IER.

Bibliografie de concurs

 1. expert, gradul II – Serviciu Formare și Proiecte

 • studii universitare de licență finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, la instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, recunoscute de către Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu – minim B1, citit, scris și vorbit);
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj:
  • experiența în activități de formare;
  • experiența în utilizarea platformelor de comunicare virtuală;
  • cunoașterea limbii franceze;
  • participarea la scrierea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare națională și/sau internațională.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: oferă asistență cu privire la pregătirea şi organizarea programelor de formare profesională; întocmeşte documentele interne necesare pentru desfășurarea activității specifice; contactează formatorul/formatorii pentru definitivarea detaliilor de contractare și a celor logistice; asigură un management eficient al participanților prin gestionarea bazelor de date și transmiterea informațiilor relevante în timp util; pregăteşte materialele distribuite în timpul cursului și/sau după acesta; organizează cursurile si urmăreşte desfăşurarea acestora; evaluează activităţile de formare desfăşurate, elaborează rapoarte.

Bibliografie de concurs

 1. expert, gradul II – Compartiment Secretariat și Relații Publice

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • solide cunoştinţe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • bună cunoaștere a limbii engleze.

Constituie avantaj – experiență în activitatea de secretariat.

Profilul candidatului:

 • cunoașterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, structuri), precum și parcursul României în Uniunea Europeană;
 • competențe de secretariat și birotică, prin utilizarea tehnicilor şi instrumentelor procedurale specifice activităţilor de secretariat şi asistare a managerului prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC);
 • abilități de redactare corespondență, rapoarte, în limba română și în limba engleză;
 • capacitate crescută de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, spirit de inițiativă.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: preluarea și înregistrarea corespondenței adresată IER prin orice canale de comunicare – poștă, poștă specială, email, fax etc., înregistrarea corespondenței și distribuirea acesteia către compartimentele interne ale IER, în funcție de subiect/temă/dosar; operator centrală telefonică IER; organizarea și implementarea activităților cu privire la liberul acces la informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001; gestionarea relației cu publicul și urmărirea emiterii în termen a răspunsurilor la solicitări și petiții; actualizarea și extinderea contactelor externe ale IER; promovarea produselor/serviciilor specifice realizate/oferite de institut și organizarea de evenimente, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul IER.

Bibliografie de concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar (cu șină) de concurs, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului (înaintea începerii primei probe).

Actele prevăzute la pct. 2 – 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – et.4, camera 20 sau la secretariat (et.3), în perioada 28.06 – 09.07.2021 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.30 (L – V).

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane si Juridic sau secretariat sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut