Sistemul normativ al Uniunii Europene- online

Data început: 26/05/2021

Data sfârșit: 29/05/2021

Număr participanți: 30 / 30

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 26/05/2021

Data limită plată anticipată:

ATENȚIE!!!

Acest curs se desfășoară între orele 12.30-15.45 în zilele de 26, 27 și 28 mai și între orele 10.00 și 13.15 în ziua de 29 mai (sâmbătă). Vă rugăm să vă înscrieți doar dacă sunteți disponibili în acest interval orar!

Obiectivele cursului

Cursul introductiv “Sistemul normativ al Uniunii Europene” are ca obiectiv dobândirea de către participanți a unor cunoștințe de bază legate de sistemul normativ al Uniunii Europene și de regulile de aplicare a normelor adoptate de instituțiile Uniunii Europene în statele membre. La sfârșitul cursului, participanții vor deține cunoștințe esențiale cu privire la diferitele tipuri de acte ale Uniunii Europene și caracteristicile acestora, inclusiv cu privire la principiile generale ale dreptului Uniunii Europene și cu privire la valoarea juridică a jurisprudenței CJUE. De asemenea, participanții vor putea înțelege corelația dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre și vor înțelege efectele pe care dreptul Uniunii Europene le produce în ordinea juridică internă.

Cui se adresează

Juriști și personal de specialitate din instituții publice;
Alți angajați din administrația publică;
Alte categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.

Diploma de absolvire

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.

*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.

 


Tematică provizorie

 • Aspecte introductive. Autonomia si originalitatea sistemului normativ al UE.
 • De la Comunitățile Europene la Uniunea Europeană. Principalele modificări aduse de Tratatul de la Lisabona ordinii juridice a UE.
 • Izvoarele dreptului UE (partea I): Tratatele UE; Carta Drepturilor Fundamentale a UE; principiile generale ale dreptului UE; acordurile internaționale.
 • Izvoarele dreptului UE (partea II): dreptul derivat (regulament, directivă, decizie, recomandare, aviz) și ierarhia actelor derivate; jurisprudența CJUE ca izvor de drept UE.
 • Efectele izvoarelor dreptului Uniunii Europene în raport cu dreptul intern al statelor membre: aplicarea imediată, aplicarea directă, efectul direct, aplicarea prioritară, principiul efectivității.
 • Protecția drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene. Domeniul de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a UE in statele membre.
 • Răspunderea extracontractuală a statelor membre pentru nerespectarea dreptului UE – acțiunea exercitată în fața instanțelor naționale.
 • Controlul judiciar exercitat de CJUE cu privire la respectarea dreptului UE de către statele membre: acțiunea în neîndeplinirea obligațiilor de către statele membre (art. 258 TFUE); procedura trimiterilor preliminare (art. 267 TFUE).

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata

Acest curs se desfășoară între orele 12.30-15.45 în zilele de 26, 27 și 28 mai și între orele 10.00 și 13.15 în ziua de 29 mai (sâmbătă).

Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară prin intermediul platformei de comunicare virtuală Zoom.


Doamna Mihaela Vrabie este cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, catedra de drept al Uniunii Europene (disciplina Sistemul normativ al Uniunii Europene, programul de master Dreptul Uniunii Europene). Deține titlul de doctor în drept, acordat de Facultatea de Drept a Universității din București, având o teză de doctorat cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și aplicarea acesteia în statele membre. De asemenea, este avocat în cadrul departamentului de litigii al „SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații”, fiind specializată în litigii de contencios administrativ în domeniul fiscal, domeniul concurenței, domeniul achizițiilor publice, dar și în materia contenciosului constituțional și a litigiilor în care sunt incidente dispoziții din legislația UE sau care au ca obiect protecția drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, acordând asistență și reprezentare juridică în procedura întrebărilor preliminare adresate CJUE, precum și în procedura plângerilor adresate Curții Europene a Drepturilor Omului.


Programul este subvenționat din bugetul IER.


Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în acest moment sistemul nu permite transmiterea unei notificări care să confirme automat înscrierea. Daca această confirmare este necesară, vă rugăm să trimiteți un e-mail la formare@ier.gov.ro .

În decizia de participare vă rugăm să țineți cont de programul anunțat al cursului:

 • Miercuri, 26 mai 2021 – 12.30 – 15.45
 • Joi, 27 mai 2021 – 12.30 – 15.45
 • Vineri, 28 mai 2021 – 12.30 – 15.45
 • Sâmbătă, 29 mai 2021 – 10.00 – 13.15

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum 10 (zece) participanți.

Formular înscriere

Ne pare rău, nu mai există locuri disponibile la acest curs.


În cazul în care IER anulează și, pe cale de consecință, reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Monica Ingeaua
e-mail: formare@ier.gov.ro

Sari la conținut