Protecția datelor personale în comunitățile educaționale – videoconferință – ÎNCHEIAT

Data început: 14/12/2023

Data sfârșit: 16/12/2023

Număr participanți: 0 / 41/41

Preț integral: 90 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 16/12/2023

Data limită plată anticipată:

Sesiunea de curs a fost organizată la cererea Casei Corpului Didactic Mureș, 
pentru cadrele didactice din învățământul pre-universitar arondate CCD Mureș.

Obiective generale

În contextul apariției Regulamentului nr. 679/2016, a dinamicii legislației și cazuisticii în domeniu, sesiunea de formare profesională are drept scop definirea și aprofundarea aspectelor referitoare la protecția datelor personale în cadrul Uniunii Europene.
Recunoașterea, influența și efectul politicilor europene în acest domeniu la nivel național și adaptarea acțiunilor în consecință;
Înțelegerea limbajului specific Uniunii Europene (eurojargonul) și utilizarea adecvată a terminologiei specifice utilizate în domeniul protecției datelor personale.

Interval orar

Marți-joi, 15:00 – 18:15, cu pauză de 15′, în intervalul 16:30-16:45.

Cui se adresează? / Grup-țintă

Juriști și personal de specialitate din instituții publice;
Alți angajați din administrația publică;
Alte categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.
Menționăm că există o limită de 2 persoane înscrise de la aceeași instituție pentru fiecare sesiune de curs.

În situația în care doriți organizarea unui CURS INDIVIDUALIZAT pentru instituția/organizația dvs., vă rugăm să ne contactați în acest sens la adresa formare[@]ier.gov.ro

Certificare

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

 

Formular de înscriere:

(numele și prenumele complet, cu diacritice, așa cum apare în Cartea de identitate)


Tematica provizorie
Tipuri de informaţii. Definiţii şi clasificare. Informaţii de interes public. Informaţii clasificate
Regim de protecţie a datelor cu caracter personal. Temei juridic. Anonimizarea datelor.
Regim de protecţie a datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor. Principii şi condiţii.
Regim de protecţie a datelor cu caracter personal. Excepţii de la prelucrare. Dreptul de a fi uitat.
Regimuri juridice speciale. Datele de trafic și localizare – date personale ?
Extrateritorialitatea reglementarilor referitoare la datele personale
Agenții autonome pentru protecția datelor personale
Practică judiciară şi administrativă în materia datelor personale

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.


dna Mihaela VRABIE – cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, catedra de drept al Uniunii Europene (disciplina Sistemul normativ al Uniunii Europene, programul de master Dreptul Uniunii Europene). Deține titlul de doctor în drept, acordat de Facultatea de Drept a Universității din București, având o teză de doctorat cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și aplicarea acesteia în statele membre. De asemenea, este avocat în cadrul departamentului de litigii al „SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații”, fiind specializată în litigii de contencios administrativ în domeniul fiscal, domeniul concurenței, domeniul achizițiilor publice, dar și în materia contenciosului constituțional și a litigiilor în care sunt incidente dispoziții din legislația UE sau care au ca obiect protecția drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, acordând asistență și reprezentare juridică în procedura întrebărilor preliminare adresate CJUE, precum și în procedura plângerilor adresate Curții Europene a Drepturilor Omului.

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Cursul este subvenționat.


Vă rugăm să completați Formularul de mai sus (numele și prenumele complet, cu diacritice, așa cum apare în Cartea de identitate). După înregistrare veți fi contactați de IER pentru definitivarea înscrierii.

ATENȚIE!!!

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum 10 (zece) participanți.


Locul desfășurării
Online, în sistem videoconferință prin platforma Zoom.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți plătitori este mai mic de 10 (zece);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
dl Dan DRĂGHIA

tel. 021-3142696, int. 112
e-mail: formare[@]ier.gov.ro

Sari la conținut