Ingineria valorificării deșeurilor – online

Data început: 27/06/2022

Data sfârșit: 30/06/2022

Număr participanți: 23 / 30

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 24/06/2022

Data limită plată anticipată:

Obiective generale

Înțelegerea principiilor gestionării deșeurilor şi influența diverșilor factori sociali şi economici în atingerea țintelor stabilite la nivel european privind gestionarea deșeurilor;
Înțelegerea şi descrierea tehnicilor de valorificare a principalelor tipuri de materiale din deșeurile municipale şi de producție prin prisma celor mai bune tehnici disponibile;
Recunoașterea şi înţelegerea influenţei şi efectului gestionării deşeurilor asupra calității mediului, a protejării resurselor şi a sănătății umane.

Cui se adresează? / Grup-țintă

Angajați din instituții publice sau private cu responsabități în domeniul protejării mediului sau a gestionării deșeurilor;
Persoanele care doresc sa dobândească o pregătire generală privind principii și tehnici de valorificare a unor materiale din deșeuri.

În situația în care doriți organizarea unui CURS INDIVIDUALIZAT pentru instituția/organizația dvs., vă rugăm să ne contactați în acest sens la adresa formare@ier.gov.ro

Dovada participării

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.


Tematică provizorie
Deşeurile ca resursă materială şi energetică.
Aspecte sociale şi economice ale valorificării deşeurilor.
Generarea deşeurilor – date si statistici. Gestionarea integrată a deşeurilor. Ierarhia gestionării deşeurilor.
Principiul Poluatorul Plătește
Reciclarea/ valorificarea deșeurilor municipale. Colectarea separată a deşeurilor municipale. Sistemul „garanţiei”.
Tehnici de sortare a deşeurilor. Valorificarea deşeurilor din mase plastice.
Valorificarea deșeurilor biodegradabile.
Tratarea mecano-biologică. Compostare. Biodigestie. Valorificarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE). Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări (DC&D).
Valorificare autovehichule scoase din uz (ASU)Aspecte generale privind valorificarea termică a deşeurilor municipale. Coincinerarea în cuptoarele de ciment.
Cele mai bune tehnici disponinile (BAT) şi documentele de referinţă (BREF). Deşeuri industriale.
Valorificarea deșeurilor din industria termoenergetică.

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară online pe parcursul a patru zile, între orele 10.00 si 13.15 (total: 12 ore de instruire – teoretică și practică).


dna Rodica STĂNESCU – Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea Politehnică București


Programul este subvenționat din bugetul IER, lucru ce presupune lipsa taxei de înscriere.


Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu veți primi o notificare pe e-mail care să vă confirme înscrierea. Daca această confirmare este absolut necesară, trimiteți un e-mail la formare@ier.gov.ro pentru a o primi.

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii formularelor.

Formular înscriere

Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară prin intermediul platformei de comunicare virtuală Zoom.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul persoanelor înscrise este mai mic de 7 (șapte);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți înscrierea a mai mult de două persoane sau organizarea unui curs individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.gov.ro


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
dna Raluca POPESCU

tel. 021-3142696, int. 112
e-mail: formare@ier.gov.ro

Sari la conținut