Formarea de competențe pentru traducere și revizie

Data început: 22/05/2017

Data sfârșit: 24/05/2017

Număr participanți: 0 / 35

Preț integral: 500 lei

Preț anticipat: 450 lei

Data limită înscriere: 18/05/2017

Data limită plată anticipată: 15/05/2017

Obiective generale
Cunoașterea principalelor etape şi standarde de calitate privind traducerea, revizia juridică și cercetarea terminologică;
Înțelegerea aspectelor urmărite în activitatea de revizie și traducere de texte;
Dobândirea unor noțiuni elementare privind terminologia specifică dreptului Uniunii Europene.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Tuturor persoanelor interesate de traducerea de texte de specialitate complexe, angajați ai administraţiei publice, dar şi din mediul universitar şi privat.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.


Tematica provizorie
Etapele procesului de traducere.
Principii, standarde, ocupaţii specifice.Instrumentele expertului în traducere (configurare calculator; periferice; programe utile)
Sisteme CAT (memorii şi maşini de traducere)
Sisteme OCR (în special Abby Fine Reader)SDL Trados (WinAlign – teorie şi practică)
Organizarea spaţiului de lucruTerminologie, Cercetare terminologică. Utilizare SDL Trados (MultiTerm)
Surse, baze de date online
Limbaj juridic
Traducerea textelor de specialitate asistată de calculator
Revizia textelor de specialitate asistată de calculator
Reglementări privind profesia de traducător
Organizare & Promovare
Revizia textelor de specialitate asistată de calculator

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a trei zile, între orele 9.00-17.00 (total: 18 ore de instruire – teoretică și practică).


Echipa de formatori este constituită din:
– Personalul IER, cu experiență în traducere, revizie lingvistică, revizie juridică, cercetare terminologică;
– Formatori sunt autorizați de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA).


Taxa de înscriere: 500 lei
* Taxa de înscriere nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea sau masa de prânz.

Se aplică un discount de 10% în următoarele situații:
a. Pentru contractare și/sau plată anticipată cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de începerea cursului (în funcție de tipul instituției – publică sau privată);
b. Pentru număr de persoane înscrise și colaborare repetată;
c. Pentru diferite categorii de participanți.

Notă: Reducerile NU SUNT cumulative.
Pentru condițiile specifice de acordare a reducerilor, vă rugăm să contactați coordonatorul programului sau să ne scrieți la adresa formare@ier.ro .


Condiții de înscriere/participare
Studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.
Cunoaşterea limbilor engleză şi/sau franceză (una dintre acestea la nivel avansat)
Bune cunoştinţe de operare pe calculator.

Înscrierile presupun următorii pași (ÎNSCRIERE TERMINATĂ):
1. Completarea formularului de înscriere .
2. Echipa noastră vă va transmite de îndată modelul de contract, acordul superiorului (doar pentru angajații din sistemul public), respectiv factura proformă.
3. Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar.

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți.


Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Condiții de retragere a cursanților
Dacă beneficiarul de formare profesională dorește să se retragă, se aplică una dintre următoarele soluții:
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu cel puțin 15 zile înainte de începerea cursului, se returnează întreaga taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reține 20% din taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu șapte (7) zile înaintea începerii cursului, taxa se reține integral.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți plătitori este mai mic de șapte (7);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.ro .


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiță – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112
e-mail: formare@ier.ro

Sari la conținut