Expert informații pentru afaceri (curs autorizat ANC)

Data început: 11/09/2017

Data sfârșit: 15/09/2017

Număr participanți: 0 / 35

Preț integral: 850 lei

Preț anticipat: 765 lei

Data limită înscriere: 07/09/2017

Data limită plată anticipată: 04/09/2017

Obiective generale
Sprijinirea deciziei de afaceri cu produse informative dedicate;
Sprijinirea operațiunilor de afaceri în desfășurare cu informații curente;
Protejarea patrimoniului informațional al unei entități de acțiunile concurenților sau unor entități ostile.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Angajaților din administrația publică;
Mediului de afaceri.

Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.

Notă: Toate cursurile ANC se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate.


Tematică provizorie
Activitatea de informații. Prezentare generală.
Strategie și competitivitate națională, instituțională și organizațională
Planificarea culegerii de informații din mediul intern organizației
Sursele de informatii și caracteristicile acestora
Monitorizarea, scanarea și înregistarea informațiilor din mediul intern și mediul extern organizatiei.
Sisteme informatice de suport al activității de analiză
Prelucrarea informațiilor din mediul intern organizației
Raportul de informații: obiective și caracteristici ale produselor informative.
Sisteme informatice de suport in diseminarea produselor informative.
Bune practici în valorificarea informațiilor
Bazele activității de protecție a informațiilor clasificate
Planificarea și aplicarea protecției informaționale la nivel de organizație
Politici de securitate informațională privind personalul
Echipamente tehnice de protecție împotriva culegerii neautorizate de informații.
Sisteme de avertizare timpurie
Managementul situațiilor de urgență
Etica în activitatea de informații
Instituții cu rol in dreptul proprietății intelectuale: OSIM, OHIM, WIPO

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a cinci zile, între orele 9.00-17.00 (total: 30 ore de instruire – teoretică și practică) la care se adaugă o zi pentru evaluarea cursanților.


Echipa de formatori este compusă din:
dna. Mădălina Neacșu-Paraschiv
dl. Dănuț-Alexandru Mazăre
dl. Răzvan Rădulescu
dl. Sorin-Gabriel Sebe

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Taxa de înscriere: 850 lei
* Taxa de înscriere nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea sau masa de prânz.

Se aplică un discount de 10% în următoarele situații:
a. Pentru contractare și/sau plată anticipată cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de începerea cursului (în funcție de tipul instituției – publică sau privată);
b. Pentru număr de persoane înscrise și colaborare repetată;
c. Pentru diferite categorii de participanți.

Notă: Reducerile NU SUNT cumulative.
Pentru condițiile specifice de acordare a reducerilor, vă rugăm să contactați coordonatorul programului sau să ne scrieți la adresa formare@ier.ro .

Important:
Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată:
“ART. 47
Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.”


Condiții de înscriere/participare
Studii superioare finalizate.

Înscrierile presupun următorii pași (ÎNSCRIERE TERMINATĂ):
1. Completarea formularului de înscriere .
2. Echipa noastră vă va transmite de îndată modelul de contract, acordul superiorului (doar pentru angajații din sistemul public), respectiv factura proformă.
3. Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar.
Orice alte informații organizatorice vor fi transmise ulterior.

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți.


Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Condiții de retragere a cursanților
Dacă beneficiarul de formare profesională dorește să se retragă, se aplică una dintre următoarele soluții:
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu cel puțin 15 zile înainte de începerea cursului, se returnează întreaga taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reține 20% din taxă;
– în cazul în care beneficiarul se retrage cu șapte (7) zile înaintea începerii cursului, taxa se reține integral.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți plătitori este mai mic de șapte (7);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.ro .


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiță – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112
e-mail: formare@ier.ro

Sari la conținut