Expert achiziții publice (curs autorizat ANC)

Data început: 16/09/2019

Data sfârșit: 20/09/2019

Număr participanți: 2 / 20

Preț integral: 850 lei

Preț anticipat: 765 lei

Data limită înscriere: 13/09/2019

Data limită plată anticipată: 06/09/2019

Obiective generale 
Înțelegerea procesului achizițiilor publice în România;
Cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice;
Cunoașterea etapelor procesului de atribuire;
Dobândirea cunoștințelor necesare aplicării procedurilor de atribuire.

Cui se adresează? / Grup-țintă
– Angajaților din administrația publică
– Persoanelor implicate in activitatea de achiziții publice

Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.

Notă: Toate cursurile ANC se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate.

Urmatoarea sesiune: -


Tematică
Legislatie
Cadrul institutional
Procesul achizitiilor publice
Planificarea
Procedurile de atribuire(1)
Modalitatile speciale de atribuire
Documentatia de atribuire(1)
Deschiderea si evaluarea ofertelor
Atribuirea contractelor
Anularea procedurilor de atribuire
Dosarul achizitiei publice
Cai de atac
Prezentare generala SEAP/SICAP
Publicarea documentatiei de atribuire
Organizarea achizitiilor directe on-line (catalog electronic)
Transmitere notificare cumparare directa (on-line/off-line)
Organizarea procedurilor on-line (prin mijloace electronice
Organizarea licitatiilor electronice
Accesare aplicatie DEMO – SEAP/SICAP

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a cinci zile, între orele 9.00-17.00 (total: 30 ore de instruire – teoretică și practică) la care se adaugă o zi pentru evaluarea cursanților. Data evaluării va fi comunicată cel mai târziu în ultima zi de curs.


Echipa de formatori este compusă din:
dna. Alina Brustureanu

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Taxa de înscriere:

850 lei preț integral

765 lei preț anticipat


Condiții de înscriere/participare
Studii superioare finalizate.

Înscrierile presupun următorii pași:
1. Completarea formularului de mai jos
2. Transmiterea informațiilor solicitate de lege, după confirmarea înscrierii de către echipa IER
Orice alte informații organizatorice vor fi transmise ulterior.

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți.

(ÎNREGISTRARE TERMINATĂ)


Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Examen
Data examenului va fi stabilită ulterior, după consultarea cu ANC, și va fi anunțată cel târziu în prima zi de curs.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți este mai mic de șapte (7);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.gov.ro


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiță – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 134
e-mail: formare@ier.gov.ro

Sari la conținut