Expert achiziții publice (curs autorizat ANC)

Data început: 05/11/2018

Data sfârșit: 09/11/2018

Număr participanți: 2 / 20

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 02/11/2018

Data limită plată anticipată:

Obiective generale

Înțelegerea procesului achizițiilor publice în România;
Cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice;
Cunoașterea etapelor procesului de atribuire;
Dobândirea cunoștințelor necesare aplicării procedurilor de atribuire.

Cui se adresează? / Grup-țintă

– Angajaților din administrația publică
– Persoanelor implicate in activitatea de achiziții publice

Diploma de absolvire

Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.

Notă: Toate cursurile ANC se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate.


Tematică
Legislatie
Cadrul institutional
Procesul achizitiilor publice
Planificarea
Procedurile de atribuire(1)
Modalitatile speciale de atribuire
Documentatia de atribuire(1)
Deschiderea si evaluarea ofertelor
Atribuirea contractelor
Anularea procedurilor de atribuire
Dosarul achizitiei publice
Cai de atac
Prezentare generala SEAP/SICAP
Publicarea documentatiei de atribuire
Organizarea achizitiilor directe on-line (catalog electronic)
Transmitere notificare cumparare directa (on-line/off-line)
Organizarea procedurilor on-line (prin mijloace electronice
Organizarea licitatiilor electronice
Accesare aplicatie DEMO – SEAP/SICAP

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a cinci zile, între orele 9.00-17.00 (total: 30 ore de instruire – teoretică și practică) la care se adaugă o zi pentru evaluarea cursanților. Data evaluării va fi comunicată cel mai târziu în ultima zi de curs.


Echipa de formatori este compusă din:
dna. Alina Brustureanu
dna. Adina Popescu

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Taxa de înscriere: 0 lei
* Nu se acoperă eventuale cheltuieli cu transportul, cazarea sau masa de prânz.


Condiții de înscriere/participare
Studii superioare finalizate.

Înscrierile presupun următorii pași:
1. Completarea formularului de mai jos
2. Transmiterea informațiilor solicitate de lege, după confirmarea înscrierii de către echipa IER
Orice alte informații organizatorice vor fi transmise ulterior.

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți.

(ÎNREGISTRARE TERMINATĂ)


Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul de participanți este mai mic de șapte (7);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.gov.ro


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Monica Ingeaua – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 114
e-mail: formare@ier.gov.ro

Sari la conținut