Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (curs autorizat ANC)

Data început: 19/11/2018

Data sfârșit: 23/11/2018

Număr participanți: 2 / 20

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 16/11/2018

Data limită plată anticipată:

Obiective generale

Cunoașterea elementelor principale pentru fiecare program de finanțare: obiective, solicitanți eligibili, activități, grupuri țintă, cheltuieli eligibile;
Prezentarea principalelor categorii;
Identificarea contextului de derulare a proiectului conform activităților şi cerințelor clientului ținând cont de previziunile de dezvoltare ale solicitantului și de legislația în vigoare;
Urgența proiectului – definire și justificare;
Identificarea particularităților managementului de proiect;
Întocmirea dosarului de finanțare conform solicitărilor programului operațional.

Cui se adresează? / Grup-țintă

Personalul din administrația publică centrală şi locală;

Diploma de absolvire

Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.


Tematică provizorie

 • Instrumente financiare de sprijin
 • Tipuri de fonduri. Tipuri de programe.
 • Alocari financiare, cadrul institutional, continut si particularitati Reglementari europene si locale
 • Fonduri europene 2014-2020. Politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020
 • Acordul de Parteneriat 2014-2020. Alte oportunitati de finantare internationale
 • Continutul ghidurilor. Tipuri de eligibilitate
 • Metodologia de management
 • Tehnici de comunicare in proiect. Instrumente, resurse necesare. Platforme de comunicare, platforme colaborative on line, sisteme webinar Comunicarea de calitate in proiect- proceduri inscrise in ; Manualul calitatii.
 • Stakeholders
 • Reglementări interne beneficiar, parteneri, finantator
 • Documentarea asupra relevantei viitorulului proiect. Documentarea asupra eligibilitatilor. Documentarea asupra altor elemente care completeaza calitatea unui proiect
 • Identificarea activitatilor. Identificarea costurilor
 • Documentarea asupra conditiilor financiare ce le impune implementarea viitorul proiect
 • Parteneri implicaţi. Tipuri de parteneri. Logistica necesară derulării proiectului in parteneriat
 • Legislaţia europeană şi naţională referitoare la tipul de proiect şi la domeniul de activitate al solicitantului
 • Negocierea condiţiilor de asociere.Logistica necesară derulării proiectului
 • Cunoştinţe despre elaborarea studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri, analizelor economico-financiare
 • Stabilirea şi descrierea obiectivelor
 • Realizarea bugetului
 • Elemente de autoevaluare a propunerii de proiect

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata

Cursul se desfășoară pe parcursul a cinci zile, între orele 9.00-17.00 (total: 30 ore de instruire – teoretică și practică) la care se adaugă o zi pentru evaluarea cursanților.


Echipa de formatori include:
dna. Florentina-Pompilia Iusco
dna. Laura Marinaș

Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.


Taxa de înscriere: curs subvenșionat
* Subvenția nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea sau masa de prânz.


Condiții de înscriere/participare
Studii superioare finalizate.
Parte a grupului țintă menționat anterior

Pentru înscriere, completati formularul de mai jos.

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți.

(ÎNSCRIERE TERMINATĂ)


Locul desfășurării

Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Anularea sau reprogramarea unui curs

Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:

 • în cazul în care numărul de participanți plătitori este mai mic de șapte (7);
 • în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
 • în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.

În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.gov.ro.


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Dan Drăghia – coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112
Sari la conținut