Avertizarea de integritate în instituțiile publice 2, AFTIPA – sală – ÎNCHEIAT

Data început: 12/03/2024

Data sfârșit: 14/03/2024

Număr participanți: 0 / 25

Preț integral: 0 lei

Preț anticipat: 0 lei

Data limită înscriere: 08/03/2024

Data limită plată anticipată:

Contor participanți: 25/25

Sesiunea de curs ESTE organizată în cadrul proiectului Inițiativa de formare antifraudă pentru administrația publică - 
AFTIPA (Anti-Fraud Training Initiative for Public Administration), inițiat de către IER și finanțat de către Comisia Europeană, 
prin programul de finanțare antifraudă al Uniunii Europene (EUAF), linia dedicată activităților de formare, conferințelor, 
schimburilor de personal și studiilor (TRAI).

Obiectivele cursului

Înțelegerea corectă a conceptelor și limbajului tehnic privind avertizarea de integritate;

Înțelegerea modului în care poate fi construit un sistem eficient de avertizare de integritate (la nivel organizațional) și a beneficiilor pentru o instituție publică;

Înțelegerea diferențelor dintre Legea 571/2004 și alte cadre normative privind avertizarea de integritate (de exemplu, Directiva (EU) 2019/1937);

Dezvoltarea capacității de a elabora și implementa unui sistem intern de avertizare de integritate

Cui se adresează

Programul de formare se adresează acelor persoane care vor şi pot să facă o schimbare [în organizaţiile în care îşi desfăşoară activitatea], care au un interes stabil, de durată privind integritatea – nu doar instituţional sau profesional, ci şi personal. Aceștia pot fi:

– funcţionari sau angajați în instituţii publice din administraţia centrală sau locală;

– consilieri de etică din instituţii publice;

– personal care se ocupă de controlul intern (inclusiv SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial) şi/sau de planul de acţiune pentru implementarea SNA – Strategia Națională Anticorupţie.

În situația în care doriți organizarea unui CURS INDIVIDUALIZAT cu o tematică despre integritate în spațiul public pentru instituția/organizația dvs., vă rugăm să ne contactați în acest sens la adresa formare@ier.gov.ro

Certificare

Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 80 % din durata programului de formare.

*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul înscris, primul participant”, în limita locurilor disponibile, conform Procedurii interne, pentru fiecare sesiune de curs . Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.


Tematică provizorie

Ce este avertizarea de integritate? Cine poate fi avertizor?

La ce foloseşte, cum poate fi utilă avertizarea pentru instituţia mea? De ce au nevoie avertizorii de protecţie?

Cum este reglementată avertizarea? Dar protecţia oferită avertizorilor? Şi care sunt diferenţele dintre legea română şi directiva europeană?

Ce proceduri sunt necesare în interiorul instituţiilor publice? Ce pot face eu, în instituţia mea?

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a 5 zile, prin intermediul platformei Zoom între orele 9.00/9.30 – 12.15/12.45 (total: 15 ore de instruire – teoretică și practică).

Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară prin intermediul platformei de comunicare virtuală Zoom. Link-ul și parola de acces vor fi transmise cel târziu în pre-ziua cursului.


dl Codru VRABIE este activist, trainer și consultant în domeniul bunei guvernări, cu preocupări privind reformele anticorupție în justiție și administrație. Din 1998, Codru lucrează în societatea civilă din România, fiind afiliat, succesiv, cu diverse organizații de la nivel local, național și internațional; din 2006, lucrează și cu organizații similare din Republica Moldova. În 2004, Codru a făcut parte din echipa care a redactat textul Legii 571 privind protecția avertizorilor; de-a lungul timpului, Codru a colaborat la redactarea mai multor proiecte de lege, dintre care vreo 20 au fost deja adoptate. În 2007-08, a lucrat în Parlamentul României, la o procedură de consultare a societății civile, pe propunerile de reglementare de la nivel european. În perioada 2007-2012, Codru a fost reprezentantul organizațiilor societății civile în Consiliul Național de Integritate, iar între 2010-2014 a fost membru în consiliul de coordonare al rețelei internaționale FOIAnet–Freedom of Information Advocates Network. În 2013, Codru a fost raportorul pentru România, în cadrul Mecanismului Independent de Raportare pentru OGP–Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Din 2010, Codru este implicat în programul de instruire Lideri pentru Justiție, care este replicat și în Republica Moldova, sub denumirea LEAD. Din 2019, Codru activează independent în societatea civilă, unde continuă să promoveze democrația participativă, responsabilitatea și transparența în spațiul public. Alte detalii despre activitatea lui sunt disponibile pe blogul codruvrabie.eu

dl Cristian DUCU este expert in Etică, Conformitate, Anti-corupție și Sustenabilitate în cadrul Centre for Advanced Research in Management and Applied Ehics și președinte al European Ethics & Compliance Association. Din 2007, el lucrează în calitate de consultant extern în Etică & Conformitate cu diverse tipuri de organizații și domenii de activitate. De asemenea, Cristian este președintele a două comisii de etică: una pentru asociația care reprezintă marii jucători din industria de asigurări și reasigurări, UNSAR, iar alta a Asociației Române Registrul de Transparență, care gestionează un instrument de transparentizare a industriei de Public Affairs / Lobby similar cu Registrul de Transparență de la Comisia Europeană.

Este implicat în activități de advocacy privind integritatea în sectorul public și în cel privat, scrie în mod regulat pe teme de etică și, pentru o vreme, a predat cursuri specializate de Etică Aplicată în două universități de stat din capitală. Pentru mai multe detalii, vă invităm să îi vizitați site-ul: www.cristian-ducu.ro.


Programul este subvenționat din bugetul IER.


Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în acest moment sistemul nu permite transmiterea unei notificări care să confirme automat înscrierea. Daca această confirmare este necesară, vă rugăm să trimiteți un e-mail la formare@ier.gov.ro .

Vă rugăm să vă asigurați că vă încadrați în grupul țintă menționat mai sus! În decizia de participare vă rugăm să țineți cont de programul anunțat al cursului:

  • Luni, 26 septembrie 2022 – 9.00/9.30 – 12.15/12.45
  • Marți, 27 septembrie 2022 – 9.00/9.30 – 12.15/12.45
  • Miercuri, 28 septembrie 2022- 9.00/9.30 – 12.15/12.45
  • Joi, 29 septembrie 2022- 9.00/9.30 – 12.15/12.45
  • Vineri, 30 septembrie 2022 – 9.00/9.30 – 12.15/12.45

Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum 10 (zece) participanți, iar orele de desfășurare mai pot suferi modificări.

Notă: Cursul implică participarea activă și disponibilitatea de a avea deschisă camera video/microfonul laptopului/desktopului. Înscrierea și acceptarea participării la curs presupune acceptul dumneavoastră tacit legat de tipul de implicare menționat.


Anularea sau reprogramarea unui curs
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
– în cazul în care numărul persoanelor înscrise este mai mic de 10 (zece);
– în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
– în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.


Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
dl Tiberiu NICA

tel. 021-3142696, int. 134
e-mail: formare@ier.gov.ro

Sari la conținut