Petiții

Constituţia României garantează dreptul la petiţionare. Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

Dreptul de petiţionare faţă de Institutul European din România poate fi exercitat de către cetăţeni şi/sau organizaţiile legal constituite.

Petiţia trebuie să conţină următoarele elemente:

  • datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume, adresă);
  • semnătură;

În cazul unei petiţii colective, aceasta trebuie să cuprindă datele menţionate mai sus pentru cel puţin unul dintre petiţionarii membri ai grupului.

  • aspecte relevante referitoare la subiectul petiţiei, evitându-se, pe cât posibil, detaliile inutile;
  • copii ale unor documente justificative (dacă este cazul).

Rugăm ca petiţiile să fie redactate cât mai clar şi lizibil, pentru a se evita clasarea lor datorită imposibilităţii descifrării datelor de identificare sau a obiectului petiţiei.

Petiţiile astfel redactate vor fi înaintate prin:

  • poştă: Bdul Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3, Bucureşti 030016;
  • fax: 021 314.26.66;
  • e-mail: ier[at]ier.gov.ro, având ca subiect “petiţie”;
  • depunere directă la adresa menţionată mai sus.
Sari la conținut