Tratamentul aplicat alienaților și legalitatea detenției în temeiul art. 5 din Convenție

Serviciul Coordonare Traduceri a finalizat recent traducerea revizuită a Raportului de cercetare referitor la Tratamentul aplicat alienaților și legalitatea detenției în temeiul art. 5 din Convenție, întocmit de Divizia cercetare și bibliotecă, din cadrul Direcției Jurisconsultului Curții.

Traducerea în limba română a fost realizată cu acordul Consiliului Europei și al Curții Europene a Drepturilor Omului și este publicată pe pagina noastră de internet, secțiunea Rapoarte de cercetare.

Raportul analizează detenția în temeiul art. 5 din Convenție a persoanelor cu tulburări psihice din perspectiva locului și a condițiilor de detenție și prezintă principiile-cheie legate de obligația ce revine statelor în temeiul art. 3 de a le acorda deținuților o asistență medicală adecvată. În cazul deținuților cu tulburări psihice, aprecierea compatibilității condițiilor specifice de detenție cu standardele prevăzute la art. 3 trebuie să ia în considerare vulnerabilitatea persoanelor în cauză și, în unele cazuri, incapacitatea acestora de a se plânge sau de a se plânge în mod coerent cu privire la modul în care sunt afectate de un anumit tratament.

Sari la conținut