Studiile SPOS 2023 – reziliență economică, perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și mecanisme de cooperare regională

Institutul European din România (IER) anunță publicarea studiilor incluse în proiectul Studii de Strategie și Politici (SPOS) 2023. Cercetările s-au axat pe teme care să sprijine procesul de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare.

Primul studiu din cadrul programului de cercetare Studii de Strategie și Politici (SPOS) a avut ca temă Consolidarea unei economii europene reziliente la orizontul anului 2040. Integrarea României în lanțurile valorice europene (coord. Daniela Staicu). Analiza a început cu identificarea efectelor crizei sanitare și ale impactului războiului din Ucraina asupra economiei internaționale, cu scopul de a reliefa modalitățile optime de a consolida reziliența economiei românești, în contextul celor patru tranziții (geopolitică, de politică economică, energetică și digitală). Autoarele au realizat și o analiză SWOT a situației economice pentru prezentarea oportunităților prin care poate fi accelerată integrarea României în lanțurile valorice europene.

Studiul integral este disponibil aici.

Cel de-al doilea studiu din cadrul programului de cercetare a avut drept temă Perspective și orientări ale României: Procesul de integrare europeană în Balcanii de Vest (coord. Miruna Butnaru-Troncotă). Cercetarea aceasta pune în lumină provocările complexe, asociate procesului de integrare europeană a Balcanilor de Vest. Sunt analizate diverse aspecte din regiune, inclusiv evoluțiile politice, societale și economice, cu un accent special pe reforma justiției, sectorul energetic și drepturile minorităților naționale. Prin sintetizarea argumentelor și a constatărilor cheie din fiecare capitol, acest studiu oferă o înțelegere cuprinzătoare a subiectului. Mai mult, studiul își propune să determine poziția cea mai favorabilă pentru România în raport cu procesul de extindere din regiune.

Studiul integral este disponibil aici.

Cel de-al treilea studiu a vizat Rolul mecanismelor regionale de cooperare în contextul geopolitic actual. Oportunități și provocări pentru România (coord. Octavian-Dragomir Jora). Studiul examinează oportunitățile și provocările pentru România derivate din participarea la o serie de mecanisme regionale de cooperare. Analiza consideră determinanții cooperării regionale și consecințele lor pe multiple planuri. Sunt urmărite competiția pentru oportunități de cooperare, efectele crizelor suprapuse și eforturile de redresare concertată, precum și rezonanțele dintre formatele regionale și apartenența la UE și NATO. Concluziile formulate evidențiază paleta largă de posibilități de cooperare regională, într-un set eterogen de formate inventariate și complicate de recrudescența contestării ordinii internaționale bazate pe reguli.

Studiul integral este disponibil aici.

 

Sari la conținut