Starea de urgență – Ce prevăd Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Comentariul general nr. 29 privind articolul 4?

În cazul în care un pericol public excepțional amenință existența națiunii și este proclamat printr-un act oficial, statele părți la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice pot ca, în limita strictă a cerințelor situației, să ia măsuri derogatorii de la obligațiile prevăzute în acest instrument, cu condiția ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu celelalte obligații pe care le au potrivit dreptului internațional și ca din ele să nu rezulte o discriminare întemeiată numai pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială[1]. România a ratificat acest instrument în 1974.

Articolul 4 are o dublă relevanță: pe de o parte, permite unui stat parte să deroge temporar în mod unilateral de la o parte a obligațiilor care îi revin în temeiul Pactului, iar pe de altă parte supune atât aceste măsuri de derogare, cât și consecințele lor materiale unui regim de garanții specific. Dacă un stat parte ia în considerare invocarea articolului 4 în alte situații decât un conflict armat, ar trebui să examineze cu atenție justificarea și motivele pentru care o astfel de măsură este necesară și legitimă în respectivele circumstanțe.

Este necesar a fi reținut că obiectivul primordial al oricărui stat parte care derogă de la Pact trebuie să fie restabilirea unei stări de normalitate atunci când respectarea deplină a acestui instrument poate fi din nou asigurată. Așadar, măsurile derogatorii nu pot avea decât caracter excepțional și temporar.

Prin intermediul Comentariului general nr. 29 privind articolul 4, Comitetul pentru Drepturile Omului urmărește să acorde asistență statelor părți în vederea îndeplinirii cerințelor acestui articol.

Care sunt articolele inderogabile din Pact, limitele posibilităților de derogare ori obligațiile statelor de notificare internațională în caz de derogare, îngrijorările exprimate de Comitet în ceea ce privește conduita unora dintre statele părți din perspectiva subiectului abordat de acest comentariu general și recomandările conexe ori unele exemple de situații în care nu se poate deroga de la dispozițiile acestui instrument internațional puteți afla consultând acest comentariu general, tradus și revizuit în limba română de Serviciul Coordonare Traduceri. În acest sens, vă invităm să accesați secțiunea Mecanisme de monitorizare ONU de pe pagina noastră de internet.

[1] Articolul 4 paragraful 1 din Pact, text preluat de aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/82590

 

Sari la conținut