Stagii de practică la Institutul European din România

Institutul European din România oferă studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la universitățile din țară și din străinătate posibilitatea de a efectua un stagiu de practică neretribuit în cadrul institutului.

Durata stagiului va fi de două sau trei luni (4 ore/zi), existând posibilitatea de a fi prelungită cu acordul părților. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe toată durata stagiului. La sfârșitul stagiului, stagiarul va primi o Adeverință de stagiu de practică în care se vor descrie activitățile efectuate și noile competențe dobândite.


Număr locuri disponibile:

 • Compartimentul Relații Publice și Protocol: 1 loc
 • Serviciul Comunicare și Marketing: 2 locuri

Principalele activități desfășurate pe parcursul stagiului:

Compartimentul Relații Publice și Protocol

 • asistență în activitatea de înregistrare a corespondenței și distribuirea acesteia pe domenii specifice de interes;
 • elaborarea, înregistrarea, transmiterea corespondenței;
 • arhivarea documentelor rezultate din activitatea desfășurată în Compartiment, care se păstrează în arhiva cabinetului sau în arhiva IER;
 • sprijin în organizarea de evenimente și pregătirea de conferințe publice;
 • sprijin în comunicarea cu partenerii interni și externi ai Institutului;
 • activități specifice în cadrul proiectelor derulate de IER în pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Serviciul Comunicare și Marketing

 • asistență în activitatea curentă de comunicare pe teme europene;
 • organizarea de evenimente;
 • pregătirea de conferințe publice, seminarii;
 • întocmirea unor sinteze pe marginea dezbaterilor în cadrul unor evenimente publice;
 • participarea la actualizarea bazelor de date interne ale IER – date contact centre de cercetare interne și internaționale;
 • asistență activități administrative (pregătire acte, corespondență).

Profilul stagiarului

Studii:

 • student, masterand sau doctorand al unei facultăți cu profil de: relații internaționale, studii europene, științe economice, științe politice și sociale, administrație publică, comunicare, limbi străine.
 • cunoștințe de bază despre Uniunea Europeană, politici europene, mecanisme și instituții europene;
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze

Alte cerințe:

 • cunoaștere temeinică a limbii române;
 • excelente cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office);
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • conștiinciozitate, punctualitate și capacitatea de a respecta termenele și standardele impuse;
 • capacitatea de a lucra în echipă;
 • activități extra-curriculare conexe (constituie un avantaj).

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • formularul de candidatură;
 • Curriculum Vitae în format European (în limba română sau engleză);
 • Adeverință de student (poate fi prezentată în cadrul interviului).

Formularul de candidatură și CV-ul se pot trimite prin e-mail la adresa: ier@ier.gov.ro până la data de 30 aprilie 2017, iar adeverința de student poate fi prezentată în cadrul interviului.

Selecția are următoarele etape: (Calendar orientativ):

17 – 30 aprilie 2018: transmitere dosare candidatură;

2 – 3 mai 2018: pre-selecție pe bază de dosare;

4 mai 2018: interviu (Interviu la sediul IER pentru verificarea cunoștințelor de bază despre Uniunea Europeană, precum și a celor de limbă engleză);

7 Mai 2018: data de începere a stagiului.

Numai candidații selectați în urma analizei dosarelor vor fi contactați pentru interviu.

Sari la conținut