Secțiunea „Mecanisme de monitorizare ONU” pe pagina web a Institutului

Știați că testarea obligatorie pentru HIV/SIDA, virginitate sau sarcină, încalcă obligația de a respecta dreptul la sănătate sexuală și reproductivă care incumbă fiecărui stat parte la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale? Că incriminarea actelor sexuale liber consimțite între persoane adulte de același sex și a exprimării identității de gen constituie o încălcare clară a drepturilor omului?

Dar că încălcarea obligației de a respecta dreptul la sănătate sexuală și reproductivă are loc și atunci când statele nu iau măsuri pentru a se asigura că informații actualizate și corecte privind sănătatea sexuală și reproductivă sunt disponibile în mod public și accesibile tuturor persoanelor, în limbi și formate adecvate?

Dreptul la sănătate sexuală și reproductivă intră în categoria drepturilor fundamentale și se regăsește în mai multe instrumente internaționale în materia drepturilor omului. Acest drept este parte integrantă a dreptului la sănătate consacrat în articolul 12 din Pact.

Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale monitorizează implementarea Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Pentru a asista statele părți la punerea în aplicare a Pactului și îndeplinirea obligațiilor de raportare care le revin în temeiul acestuia, Comitetul elaborează comentarii generale.

Puteți afla toate cele de mai sus, dar și multe altele, consultând secțiunea Mecanisme de monitorizare ONU de pe pagina web a Institutului, unde găsiți traduceri în limba română ale mai multor comentarii generale, alături de alte instrumente, iar începând de astăzi, și traducerea în limba română a Comentariului general nr. 22 (2016) privind dreptul la sănătate sexuală și reproductivă.

Vă invităm să citiți acest comentariu general pentru a afla ce presupune dreptul la sănătate sexuală și reproductivă și care sunt elementele sale, care sunt obligațiile care le revin statelor părți la Pact pentru realizarea acestui drept, dar și cum arată încălcările dreptului în discuție și căile de atac disponibile.

Sari la conținut