Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I – Compartimentul Proiecte

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I – Compartimentul Proiecte pot fi consultate AICI.

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 09.06.2017, până la ora 15.30, la Registratura instituției, et.3, camera 310.

Pe data de 12.06.2017 se afişează rezultatele contestaţiilor, respectiv rezultatele finale ale selecţiei dosarelor.


Informaţii privind susţinerea probei scrise:

  • Proba scrisă va avea loc în data de 14.06.2017, ora 10.00, la sediul institutului, etaj 4.
  • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
  • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
  • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
  • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
  • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
  • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
  • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: minimum 50 de puncte.
Sari la conținut