Rezultate privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de conducere (1 post) și de execuție (5 posturi) – iunie 2018

Rezultate privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de conducere (1 post) și de execuție (5 posturi) din cadrul IER, pot fi consultate accesând pagina Oportunități angajare.

 

Informaţii privind susţinerea probei scrise:

  • Proba scrisă va avea loc în data de 03.07.2018, ora 10:30, la sediul institutului, etaj 4.
  • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
  • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
  • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
  • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
  • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
  • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
  • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut:
  • a) minimum 70 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de conducere;
  • b) minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de executie.
Sari la conținut