Recomandarea generală nr. 35 privind violența de gen împotriva femeilor, de actualizare a Recomandării generale nr. 19

Această recomandare generală a beneficiat de contribuția a peste 100 de organizații ale societății civile și ale femeilor, a statelor părți la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, a reprezentanților mediului academic, a entităților ONU și a altor actori interesați, precum și a Raportorului special pentru violența împotriva femeilor. Comitetul pentru eliminarea discriminării față de femei a adoptat Recomandarea generală nr. 35 pentru a marca sărbătorirea a 25 de ani de la adoptarea Recomandării generale nr. 19 (1992) privind violența împotriva femeilor, cu această ocazie fiind introduse orientări suplimentare pentru statele părți la Convenție, destinate accelerării eliminării violenței de gen împotriva femeilor. Anterior, în Recomandarea generală nr. 19 , Comitetul precizase că violența de gen, și anume „violența îndreptată împotriva unei femei pentru că este femeie sau care afectează femeile în mod disproporționat”, este inclusă în conceptul de discriminare față de femei. Amintim că potrivit articolului 1 din Convenția anterior citată, „expresia discriminarea față de femei vizează orice diferențiere, excludere sau restricție bazată pe sex, care are drept efect sau scop să compromită ori să anihileze recunoașterea, beneficiul și exercitarea de către femei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalității dintre bărbat și femeie, a drepturilor omului și libertăților fundamentale, în domeniul politic, economic, social, cultural și civil sau în orice alt domeniu.”[1]

Ulterior adoptării Recomandării generale nr. 19, timp de peste un sfert de veac, statele părți la Convenție au susținut această interpretare a Comitetului, interzicerea violenței de gen împotriva femeilor evoluând într-un principiu de drept internațional cutumiar. Mai mult, o evoluție pozitivă în sensul îmbunătățirii măsurilor legale și politice în scopul abordării diverselor forme de violență de gen împotriva femeilor, prin adoptarea de legi în această materie, au cunoscut și unele state care nu sunt părți la Convenție. Pe de altă parte însă, există încă state în care legislația privind violența de gen împotriva femeilor este inexistentă, inadecvată sau prost implementată.

În contextul recunoașterii de către Comitet a progreselor înregistrate în materie, în cuprinsul Recomandării generale nr. 35 se face trimitere, printre altele, la hotărâri ale instanțelor internaționale, dintre amintim hotărârea definitivă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Opuz împotriva Turciei (cererea nr. 33401/02) a cărei traducere în limba română a fost realizată de Institutul European din România și care este publicată pe pagina noastră de internet, secțiunea Jurisprudența CEDO, dar și în HUDOC, care este baza de date jurisprudențială a CEDO.

Recomandarea generală nr. 35 privind violența de gen împotriva femeilor completează și actualizează orientările adresate statelor părți, stabilite în Recomandarea generală nr. 19, și ar trebui citită în coroborare cu aceasta. Din cuprinsul Recomandării generale nr. 35 este important să reținem că, în pofida progreselor realizate, violența de gen împotriva femeilor, comisă de state, organizații interguvernamentale sau actori nestatali, inclusiv persoane private și grupuri armate, rămâne încă răspândită și se manifestă în forme multiple, interconectate și recurente, în contexte variind de la privat la public, inclusiv contexte mediate de tehnologie.

Statelor părți le incumbă potrivit Convenției obligația primordială, imediată prin natura sa, de a urma, prin toate mijloacele adecvate și fără întârziere, o politică de eliminare a discriminării față de femei, inclusiv a violenței de gen împotriva femeilor.

În speranța că această introducere v-a stârnit interesul pentru cea mai recentă traducere în limba română a unui document din categoria „Documentelor ONU” realizată de membri ai echipei Serviciului Coordonare Traduceri, vă invităm să o citiți în secțiunea dedicată de pe pagina noastră de internet.

[1] Articol preluat din Convenția din 19 decembrie 1979 asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, astfel cum a fost ratificată la data 28 noiembrie 1981 prin Decretul nr. 342/1981.

Sari la conținut