Raportul Raportorului special privind dreptul la educație. Dreptul la educație: punerea în aplicare a dreptului la educație și a Obiectivului de dezvoltare durabilă 4, în contextul creșterii importanței actorilor privați din domeniul educației

Elaborat în conformitate cu Rezoluțiile 8/4, 35/2 și 38/9 ale Consiliului pentru Drepturile Omului și având la bază Principiile de la Abidjan, Raportul Raportorului special privind dreptul la educație conține observații și recomandări cu privire la obligația statelor de a finanța și asigura un învățământ de stat și oferă recomandări și soluții concrete, fiind totodată atrasă atenția asupra obligației statelor membre ONU de a reglementa participarea actorilor privați în domeniul educației, în contextul în care, în ultimele două decenii, s-a constatat o creștere semnificativă a rolului și a implicării acestora în învățământul primar și secundar. Traducerea acestui raport a fost realizată recent în cadrul Serviciului Coordonare Traduceri și este disponibilă pentru consultare pe website-ul nostru, în secțiunea Mecanisme de monitorizare ONU.

Sari la conținut