Raport publicat de Eurofound (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă) analizează principalele caracteristici și consecințe ale diferențelor de gen în participarea pe piața forței de muncă. Din analiza datelor, se constată că costul total a celei mai mici rate de ocupare în rândul femeilor este de 370 miliarde euro în 2013, corespunzând 2,8% din PIB-ul UE. Raportul analizează, de asemenea, politici și măsuri care vizează stimularea participării femeilor pe piața forței de muncă, care ar putea fi esențială pentru a elimina diferențele de gen. Raportul se găsește pe site-ul Eurofound, în limba engleză: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions

Raport publicat de Eurofound (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă) este al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) și se bazează pe lecțiile învățate din cele cinci sondaje anterioare pentru a alcătui o imagine amplă asupra locurilor de muncă din Europa, în funcție de țări, ocupații, sectoare și grupe de vârstă.

Un rezumat al raportului în limba română se găsește pe site-ul Eurofound: http://www.eurofound.europa.eu/ro/publications/executive-summary/2016/working-conditions/sixth-european-working-conditions-survey-overview-report-executive-summary

Sari la conținut