Raport de cercetare privind exprimarea și publicitatea făcută pozițiilor politice prin intermediul mass-mediei/internetului în contextul alegerilor/referendumurilor

Raportul oferă o imagine de ansamblu a jurisprudenței Curții în domeniul vizat și analizează modul în care protecția sporită acordată exprimării politice în jurisprudența Curții funcționează în contextul mass-media/internet. De asemenea, identifică întinderea marjei de apreciere a statelor în materie de aplicare a măsurilor de restrângere a exprimării și publicității făcute pozițiilor politice prin intermediul mass-mediei și al platformelor de internet.

Rapoartele de cercetare traduse în limba română sunt disponibile în secțiunea Rapoarte de cercetare pe site-ul Institutului European din România.

Sari la conținut