Materiale noi privind jurisprudența CEDO

Compartimentul Coordonare Traduceri din cadrul Institutului European din România vă invită să parcurgeți două materiale privind jurisprudența CEDO:

  1. Buletinul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului – Hotărâri pronunțate împotriva României în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2023. Lucrarea face referire la toate hotărârile și deciziile de inadmisibilitate și de scoatere de pe rol pronunțate de Curte în perioada respectivă (14 hotărâri și 63 decizii), fiind analizate cele mai importante dintre ele.
  2. Buletinul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului – Hotărâri și decizii pronunțate împotriva României în anul 2023. Lucrarea este structurată în 2 părți:
    • statistică privind cererile aflate pe rolul Curții la 31 decembrie 2023, hotărârile pronunțate împotriva României între anii 1994-2023, precum și detalii privind cele 74 de hotărâri pronunțate în anul 2023;
    • culegere de 17 de hotărâri și decizii de inadmisibilitate, cele mai importante pronunțate în această perioadă.

Pentru o mai bună înțelegere a textului, în ambele materiale s-a menționat pentru fiecare cauză concluzia Curții, articolul sau articolele încălcate, trimiteri către textul integral în limba franceză sau engleză publicat pe pagina de internet a Curții, precum și către traducerea în limba română, acolo unde este disponibilă, publicată pe pagina de internet a Institutului European din România.

Sari la conținut