Lansarea interfeței în limba română a bazei de date HUDOC

La data de 5 aprilie 2024, s-a lansat interfața în limba română a bazei de date HUDOC, care conține jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, atât în cele două limbi oficiale ale Curții, engleza și franceza, precum și în alte 34 de limbi neoficiale.

Desfășurată la sediul Institutului Național al Magistraturii, conferința din 5 aprilie la care s-a anunțat lansarea interfeței în limba română a HUDOC a reunit, fizic și online, peste 100 de persoane atât din România, cât și din Republica Moldova și din Strasbourg.

Interfața în limba română este cea de-a zecea limbă în care poate fi consultată baza de date HUDOC, alături de versiunile în limbile engleză, franceză, armeană, bulgară, georgiană, rusă, spaniolă, turcă și ucraineană.

Interfața HUDOC a fost tradusă de Compartimentul Coordonare Traduceri din cadrul Institutului European din România, care a semnat cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului un memorandum de acord privind dezvoltarea interfeței HUDOC în limba română în anul 2023. În același an, IER a intrat în proiectul TJENI, care a sprijinit acest proces atât prin facilitarea traducerii interfeței HUDOC, cât și a jurisprudenței relevante a CEDO în limba română.

Proiectul TJENI („Promovarea transparenței hotărârilor judecătorești și consolidarea punerii în aplicare la nivel național a Convenției Europene a Drepturilor Omului”), finanțat prin Fondul de granturi al SEE și al Norvegiei pentru cooperare regională, a fost implementat de Consiliul Europei. Proiectul TJENI, în care a fost implicat și Consiliul Superior al Magistraturii, a avut scopul de a îmbunătăți transparența și consecvența hotărârilor judecătorești naționale și de a face schimb de informații cât mai actualizate cu privire la aspecte legate de drepturile omului. Accesibilitatea jurisprudenței în limbile locale constituie un aspect-cheie în ceea ce privește efortul de a identifica mai bine chestiunile privind drepturile omului la nivel național.

Prin traducerea jurisprudenței de referință a CEDO și a interfeței HUDOC în limba română, IER contribuie la implementarea Recomandării CM/Rec(2021)4 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind publicarea și diseminarea Convenției europene a drepturilor omului, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a altor texte relevante.

Evenimentul a fost notificat pe mai multe site-uri, printre care cel al CEDO, al CoE, al CSM, al INM, Mediafax, precum și pe alte site-uri de specialitate.

Sari la conținut