Implementarea de către IER a unui Acord de grant semnat cu Consiliul Europei

În perioada 1 august 2023 – 1 aprilie 2024, Institutul European din România (IER) implementează un Acord de grant semnat cu Consiliul Europei.

Consiliul Europei implementează proiectul TJENI („Promovarea transparenței hotărârilor judecătorești și consolidarea punerii în aplicare la nivel național a Convenției Europene a Drepturilor Omului”), finanțat prin Fondul de granturi al SEE și al Norvegiei pentru cooperare regională. Proiectul TJENI are scopul de a îmbunătăți transparența și consecvența hotărârilor judecătorești naționale și de a face schimb de informații cât mai actualizate cu privire la aspecte legate de drepturile omului. Accesibilitatea jurisprudenței în limbile locale constituie un aspect-cheie în ceea ce privește efortul de a identifica mai bine chestiunile privind drepturile omului la nivel național.

Pentru a facilita accesul la jurisprudența CEDO la nivel național, un memorandum de acord privind dezvoltarea interfeței HUDOC în limba română s-a semnat cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului în martie 2023, IER demarând traducerea interfeței HUDOC, astfel cum este definită în Memorandum. Proiectul TJENI va sprijini în continuare acest proces prin intermediul grantului menționat anterior, facilitând astfel traducerea interfeței HUDOC și a jurisprudenței relevante a CEDO în limba română.

Prin traducerea jurisprudenței de referință a CEDO și a interfeței HUDOC în limba română, IER contribuie la implementarea Recomandării CM/Rec(2021)4 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind publicarea și diseminarea Convenției europene a drepturilor omului, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a altor texte relevante.

Sari la conținut