Ghidul privind art. 11 din Convenția europeană a drepturilor omului: Libertatea de întrunire și de asociere

Un nou ghid privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a fost redactat de Direcția Jurisconsultului Curții, cu privire la aplicarea articolului 11, referitor la un drept fundamental al omului și anume dreptul la libertatea de întrunire și de asociere.

În primele trei capitole ale Ghidului, aflăm care sunt circumstanțele și sfera libertății de asociere, de întrunire și a libertății de a constitui și de a se afilia la sindicate. În sfera ultimei libertăți de natură sindicală intră dreptul de a nu se afilia la un sindicat, dreptul sindicatului de a-și administra afacerile interne, dreptul la negocieri colective, precum și dreptul la grevă.

Ultimul capitol al prezentului Ghid enumeră restricțiile impuse anumitor categorii profesionale și anume: administrația de stat, poliția și forțele armate.

Puteți consulta textul integral al Ghidului privind art. 11 din Convenția europeană a drepturilor omului, tradus și revizuit în limba română de Serviciul Coordonare Traduceri al Institutului European din România aici.

Sursă foto: http://old.ombudsman.md/ro/content/avocatul-parlamentar-tudor-lazar-reafirma-importanta-respectarii-dreptului-la-exprimare

Sari la conținut