Ghidul privind art. 1 din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului: Obligația de a respecta drepturile omului – Noțiunile de jurisdicție și imputabilitate

Prezentul ghid face parte din seria Ghidurilor de jurisprudență publicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu scopul de a informa practicienii dreptului cu privire la hotărârile și deciziile fundamentale pronunțate de Curtea de la Strasbourg. Analizează și rezumă jurisprudența referitoare la dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului aplicabile în materie de jurisdicție și imputabilitate. Acesta trebuie să fie citit împreună cu ghidurile privind jurisprudența elaborate pe articole, la care face trimitere în mod sistematic. Jurisprudența citată a fost selectată dintre hotărârile și deciziile de referință pronunțate de Curte până la 31 august 2022.

Curtea a stabilit o serie de principii clare în jurisprudența sa cu privire la art. 1. Astfel, această dispoziție nu face nicio distincție în ceea ce privește tipul de norme sau de măsuri în cauză și nu sustrage nicio parte din „jurisdicția“ statelor membre de sub autoritatea Convenției. În orice cauză cu care este sesizată Curtea, problema „jurisdicției“ statului pârât trebuie examinată în lumina criteriului probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, înțelegându-se că o asemenea probă poate rezulta dintr-o serie de indicii sau prezumții irefragabile, suficient de grave, precise și concordante. Pentru a stabili existența unei jurisdicții din perspectiva Convenției, Curtea ține seama de contextul factual special și de normele de drept internațional relevante și analizează circumstanțele din cauza concretă fără ca, totuși, să piardă din vedere contextul general.

Sursă foto: https://hr.n1info.com/english/news/echr-reduces-time-limit-for-cases-from-six-to-four-months-after-the-final-ruling/ 

Sari la conținut