Ghid privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului: Protecția datelor

Prezentul ghid face parte din seria Ghidurilor de jurisprudență publicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu scopul de a informa practicienii dreptului cu privire la hotărârile și deciziile fundamentale pronunțate de Curtea de la Strasbourg. Analizează și rezumă jurisprudența referitoare la dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului aplicabile în materie de protecția datelor. Acesta trebuie să fie citit împreună cu ghidurile privind jurisprudența elaborate pe articole, la care face trimitere în mod sistematic. Jurisprudența citată a fost selectată dintre hotărârile și deciziile de referință pronunțate de Curte până la 31 august 2022.

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu face parte, ca drept autonom, din drepturile și libertățile garantate de Convenție. Cu toate acestea, Curtea a recunoscut că protecția datelor cu caracter personal joacă un rol fundamental în exercitarea dreptului la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței, garantat de art. 8 din Convenție. Această dispoziție permite, în sistemul Convenției, să se asigure, în primul rând, protecția datelor cu caracter personal, deși considerații legate de această protecție pot apărea și în temeiul altor dispoziții ale Convenției și ale protocoalelor sale adiționale.

(sursă foto: https://hr.n1info.com/english/news/echr-reduces-time-limit-for-cases-from-six-to-four-months-after-the-final-ruling/)

Sari la conținut